கல்லாடம் - தொடரடைவு

32 views
Skip to first unread message

Pandiyaraja

unread,
Sep 18, 2023, 1:31:17 PM9/18/23
to மின்தமிழ்
அன்புடையீர்,

கல்லாடம் என்ற சைவ நெறி நூல் 100 அகவற்பாக்களைக் கொண்டது. இரண்டு கடவுள் வாழ்த்துப் பாடல்களும் உண்டு. மொத்தம்  3390 அடிகளைக் கொண்டது. இவை அகத்துறைப் பாடல்களாயினும் ஒவ்வொரு பாடலிலும் மதுரை ஆலவாய் இறைவனைப் பற்றிய குறிப்புகள் உண்டு. புராணக் கதைகளும் இதில் நிறைய உள்ளன.

காட்டாக, தலைவனைப் பிரிந்த தலைவியின் உள்ளம் இருண்டு கிடப்பதாகக் கூறும் தலைவி, வள்ளியை மணந்த  முருகன் இருக்கும் பரங்குன்றத்தின் அருகில் உள்ள சிவபெருமானை நினையாதார் உள்ளம் போல இருண்டு கிடப்பதாகக் கூறுவாள். எனவே இது சைவ சமய நூலாகக் கருதப்படுகிறது.
இப்பொழுது இந்நூலுக்குத் தொடரடைவு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அது tamilconcordance.in என்ற என் இணையதளத்தில்  தொடரடைவுகள் என்ற பெருந்தலைப்பின் கீழ், பக்தி இலக்கியம் என்ற உள்தலைப்பினுள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
இது என்னுடைய தொடரடைவுகளுக்குரிய 97-ஆவது நூல் ஆகும்.
நன்றி,
ப.பாண்டியராஜா

Mohanarangan V Srirangam

unread,
Sep 18, 2023, 11:42:18 PM9/18/23
to mint...@googlegroups.com
மிகவும் சிறப்பு. 100 க்கு இன்னும் மூன்று இருக்கின்றன.
தொடர் சாதனையாளராகவும், கொடையாளியாகவும் இருக்கிறீர்கள்.
நன்றி ஐயா.

***

--
"Tamil in Digital Media" group is an activity of Tamil Heritage Foundation. Visit our website: http://www.tamilheritage.org; you may like to visit our Muthusom Blogs at: http://www.tamilheritage.org/how2contribute.html To post to this group, send email to minT...@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to minTamil-u...@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/minTamil
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "மின்தமிழ்" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mintamil+u...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/mintamil/8ddb5bc2-0733-4f43-a89f-7aaaca8be0b9n%40googlegroups.com.

Pandiyaraja

unread,
Sep 20, 2023, 6:38:53 AM9/20/23
to மின்தமிழ்
மிக்க நன்றி, ஐயா.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages