சமண சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // FOUND UNDER GROUD OLD JAIN TEMPLE IN UMPTAJI GUJRAT JAINISM

3 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 1, 2019, 2:28:30 PM3/1/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai, Muthu muthali

நூ த லோ சு
மயிலை
 

FOUND UNDER GROUD OLD JAIN TEMPLE IN UMPTAJI GUJRAT JAINISM

இவை யாவும் புதிதாக செய்யப்பட்டு வழிபாட்டினுக்கு செல்ல காத்திருப்பதுபோல்தான் தெரிகின்றது 

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages