தனியார் ஆசையில் ஓர் 345 குறு சிற்பங்களின் சேர்மானக் கோயில்

7 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Feb 26, 2019, 10:13:45 AM2/26/19
to mintamil, vallamai, Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, Muthu muthali, SivaKumar
நூ த லோ சு
மயிலை

 இணையத்தில் கண்டது 

பெங்களூரு அருகு கிழக்கில் பரமனஅள்ளி யில் ஓர்  சாலையோர நெளிவுக்கல்நார் கொட்டகையில் பழமை அல்லாத சமணம்  பௌத்தம் அல்லாத பெரும்பாலும் ஓர் அடி உயரம்தான் இருக்கும் 345 குறு கருங்கல் இந்து சிற்பங்களை ஓர் சேர்மானமாக கோயில் எனும் பெயரால்  ஒருவர் வைத்துள்ளார் 

N D Logasundaram

unread,
Feb 26, 2019, 10:20:25 AM2/26/19
to mintamil, vallamai, Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, Muthu muthali, SivaKumar
படங்கள் ஏனோ இணையவில்லை அதனால் இப்போது இங்கு 
345 siRpangkaL kOyil BangalooruRural7.jpg
345 siRpangkaL kOyil BangalooruRural0.jpg
345 siRpangkaL kOyil BangalooruRural5.jpg
345 siRpangkaL kOyil BangalooruRural8.jpg
345 siRpangkaL kOyil BangalooruRural6.jpg
345 siRpangkaL kOyil BangalooruRural4.jpg
345 siRpangkaL kOyil BangalooruRural2.jpg
345 siRpangkaL kOyil BangalooruRural3.jpg
345 siRpangkaL kOyil BangalooruRural1.jpg
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages