சமண சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // மகிம்வாடி=சாம் நகர்-கூர்சரம் 4 ஆண்டு முன் 2 பார் சுவநாதர் பல பௌத்த சிற்பங்களுடன்

2 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 1, 2019, 10:33:25 AM3/1/19
to mintamil, vallamai, Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, Muthu muthali, SivaKumar, podhuvan sengai, Maravanpulavu K. Sachithananthan, Vasudevan Letchumanan, Seshadri Sridharan
நூ த லோ சு
மயிலை
சமண சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி //


 மகிம்வாடி=சாம் நகர்-கூர்சரம்  4 ஆண்டு முன் 2 பார் சுவநாதர் பற்பல பல பௌத்த சிற்பங்களுடன்

ஒருசேர காட்சிக்கு வந்துள்ளது எப்படி ஏன் எங்கிருந்து எப்போது என விளங்கவில்லை 

காணொளி காட்சிஒலி இடர்பாடு  
image.png

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages