சமனச் சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // பீகார் இராசகிரி அருகு உடைக்கப்பட்ட சமணச் சிற்பம் கண்டுபிடிப்பு

6 views
Skip to first unread message

N D Logasundaram

unread,
Mar 6, 2019, 10:27:30 AM3/6/19
to Banukumar Rajendran, Kanaka Ajithadoss, mintamil, vallamai, Muthu muthali

நூ த லோ சு
மயிலை
 சமனச் சின்னங்கள் ஆய்வு தேடல் தொடர்ச்சி // 

பீகார் இராசகிரி அருகு உடைக்கப்பட்ட சமண ச் சிற்பம் கண்டுபிடிப்பு 
ராசகிரி என்பது பௌத்தர்களுக்கு ஓர் புகழ்மிக்க சீரிய புண்ணியா தலமாகும் 
2 ஆண்டுகளுக்கு மேலான பழம் ஊடகச் செய்திதான் 
image.png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages