Mežaparka Attīstības biedrības atklātā kopsapulce

11 views
Skip to first unread message

Mezaparks

unread,
Mar 28, 2019, 7:40:44 PM3/28/19
to Mezaparks

Mežaparka Attīstības biedrības atklātā kopsapulce 2019. gada 6. aprīlī, plkst. 11:00 Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas Mežaparka skolā, Lībekas ielā 27 Aicināti visi interesenti


Darba kārtība

10:30 - 11:00 Dalībnieku reģistrācija

11:00 – 11:05 Kopsapulces atklāšana (Z. Beinerts)

11:05 - 11:45 Par decentralizētās kanalizācijas sistēmu darbības, uzskaites un kontroles                        kārtību Mežaparkā (Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta                        Apsaimniekošanas pārvalde) 

11:45 - 11:55 SIA "Rīgas meži" piecu gadu plāns meža kopšanai Mežaparka parka     daļā: kam pievērst uzmanību un sekot līdzi? (K. Gailītis)

11:55 - 12:05 Informācija par būvgružu izvešanu no Ķīšezera saskaņā ar LR                        Augstākās tiesas lēmumu (M. Spiridovska)

12:05 - 12:15 Jaunumi par jauno Mežaparka skolu (I. Andžāne)

12:15 - 12:25 Informācija par Sudrabu Edžus ģimenes dārziņu nākotni (A. Zīlāns)

12:25 - 12:35 Aktuālais stāvoklis biedrības strīdā ar Rīgas domi par nelikumīgo                        nožogojumu Ķīšezera krastā pie Brēmenes ielas (K. Gailītis) 

12:35 - 13:00 Jautājumi/atbildes par citiem prioritāriem jautājumiem Mežaparkā 

13:00 – 13:10 MAB revīzijas komisijas ziņojums (Z. Beinerts)

13:10 – 13:30 MAB jaunās valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas    - Diskusijas pie kafijas un līdzpaņemtajiem groziņiem.


Šogad Mežaparka Attīstības biedrība atjauno datus par saviem biedriem, tāpēc izsūtīja biedra aptaujas lapas. Liels paldies visiem, kuri aizpildītās anketas ir jau iesnieguši! Vienmēr priecāsimies uzņemt jaunus biedrus, kam rūp Mežaparka attīstība.


KĀ KĻŪT PAR MEŽAPARKA ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBAS BIEDRU


Mežaparka Attīstības biedrībā var iestāties, aizpildot MAB biedra aptaujas lapu, ko atradīsit pielikumā, un iesniedzot to biedrībai sev ērtākajā veidā:

 ieskenētā veidā pa e-pastu: meza...@gmail.com;

 pa pastu: Stokholmas iela 46, Rīga, LV-1014;

 ieliekot aizpildīto aptaujas lapu Stokholmas ielā 46 pastkastītē;

 klātienē MAB kopsapulcē š.g. 6. aprīlī.


Iestājoties biedrībā, jāsamaksā biedra nauda - 5 eiro gadā. Gan biedra naudu, gan citus iespējamos maksājumus var samaksāt skaidrā naudā biedrības ikgadējās kopsapulces laikā vai ar pārskaitījumu Mežaparka Attīstības biedrības kontā AS Swedbank: LV76HABA000140J037742, norādot maksājuma mērķi un biedra vārdu un uzvārdu. MAB statūti izlasāmi tīmekļa vietnē www.mezaparks.eu, bet pēc Jūsu pieprasījuma varam nosūtīt tos Jums pa e-pastu.


Mežaparka Attīstības biedrības kontaktinformācija: e-pasta adrese: meza...@gmail.com; mob.tālr. Nr. +371 28390057 www.mezaparks.eu; www.facebook.com/Mezaparks___________________________________________


Mežaparka Attīstības biedrība  ir neatkarīga brīvprātīgo biedru apvienība, kas izveidota, lai ar izglītojošu, kultūras un citu pasākumu palīdzību veicinātu tādu Mežaparka attīstību, kas saglabātu tā esošo kultūrvēsturisko un dabas mantojumu un nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi pašreizējām un nākamajām iedzīvotāju paaudzēm. (no Statūtiem)BIEDRA APTAUJAS LAPA


Vārds


Uzvārds


Personas kods


Adrese


Tālruņa Nr.


e-pasta adrese


Specialitāte
Biedrībā vēlos nodarboties ar šādu jautājumu risināšanu:


Ar Mežaparka Attīstības biedrības Statūtiem esmu iepazinies/iepazinusies.
20... .g. ..........................        /paraksts/

Mežaparka Attīstības biedrība, šo datu pārzinis, nodrošina personas datu aizsardzības pamatprincipu ievērošanu atbilstoši "Vispārīgās datu aizsardzības regulas" prasībām.


MEZAPARKA AKCENTI 03 2019.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages