Mentálni sponzori LATVOMY

1 – 1 z 1
Mentálni sponzori LAboratória TVOrivého MYslenia sú všetci, ktorí prispievajú mentálnou energiou. 
Pôrodní asistenti tvorivých myšlienok. Sami nemusia "rodiť", ale môžu napomáhať "pôrodu" tvorivých myšlienok mentálnou podporou a správnymi otázkami.

E-mailová adresa skupiny  mentalny-sponzori-latvomy@googlegroups.com