Er Obama afroamerikaner eller afrikansk-amerikansk? Farget eller svart?

178 views
Skip to first unread message

Anna Nesje, språkansvarlig i NTB

unread,
Nov 16, 2008, 11:36:47 AM11/16/08
to Mediespråk
Dette mener Ritzau om Obamas identitet - hva mener norske medier og
Språkrådet?

Privat til redaktionerne: Obamas etnicitet
fredag København (/ritzau/) Orientering til redaktionerne:
Flere kunder har forespurgt om Ritzaus politik med hensyn til
benævnelsen af USA's kommende præsident, Barack Obama, hvad angår hans
etnicitet. Den er som følger:

Barack Obama er søn af en sort, kenyansk far og en hvid, amerikansk
mor, hvorfor det objektivt set vil være lige så forkert at betegne ham
som sort, som det vil være at betegne ham som hvid. Ritzau har derfor
valgt at bruge betegnelsen farvet.

Desuden benytter Ritzau også betegnelsen afrikansk-amerikansk om
Obama, svarende til den amerikanske betegnelse African-American, der
dækker amerikanere af hel eller delvis afrikansk oprindelse.

Ligesom betegnelsen Afro-American i denne sammenhæng er gledet ud af
almindelig sprogbrug i USA, er Ritzau gået bort fra at benytte
betegnelsen afro-amerikansk.

I USA har der i mediebranchen været en indgående debat om, hvorvidt
man skal betegne Barack Obama som enten Black, African-American, Bi-
Racial, Mixed Race, White eller andet. Mens de fleste medier i USA er
landet på betegnelsen African-American, har nogle besluttet at holde
fast på Black.

Dette skyldes ikke mindst, at mange amerikanere fortsat mener, at
personer, der i en eller anden grad har afrikanske aner, er at
betragte som sorte. Det er et tankesæt, der til dels kan tilskrives
den amerikanske lovgivning, der går under navnet The One-Drop-Rule, og
som frem til, at den i 1967 af USA's højesteret blev erklæret
forfatningsstridig, fastslog, at personer, der var 1/32-del sorte
eller mere, juridisk set var at betragte som sorte.

Dette tankesæt har Ritzau valgt ikke at følge.
/ritzau/
/ritzau/

Anna Nesje, språkansvarlig i NTB

unread,
Nov 18, 2008, 3:04:17 AM11/18/08
to Mediespråk
Lagt inn av Anna Nesje, språkansvarlig i NTB. Saken er til diskusjon i
NTB.

Roald49

unread,
Nov 19, 2008, 7:43:54 AM11/19/08
to Mediespråk
Nå er nok ikke jeg verken 'media' eller 'språkråd', men jeg kan jo ha
en mening for det...

Jeg synes det blir smått tullete å rekke opp Obamas familieforhold i
denne sammenhengen.

Hvis det er noe han har fremført med overbevisning, må det jo være
nettopp dette at det ikke finnes noe 'svart' USA!

Jeg synes man burde følge hans budskap og nedtone dette med rasemessig
tilhørighet, først og fremst er han jo borger i Amerikas forente
stater, ikke sant?

Men det er klart, skal man oversette en utenlandsk pressemelding der
dette blir lagt vekt på, ville jeg si at det etablerte "Afro-
Amerikaner" må være fullgodt dekkende på norsk.

Det er nå mine fem øre...

Vennlig hilsen

Roald Toskedal
-oversetter-


On 18 Nov, 09:04, Anna Nesje, språkansvarlig i NTB <a...@ntb.no>
wrote:

ingebor...@gmail.com

unread,
Nov 20, 2008, 6:08:02 AM11/20/08
to Mediespråk
Jeg synes afro-amerikaner virker utdatert, kanskje mest fordi
amerikanerne selv bruker African-American. Tror afrikansk-amerikaner
er vel så godt, er noe til hinder for at vi skal bruke det på norsk?
Ellers synes jeg "svart" faktisk funker (skjønt ikke i tilfellet
Obama, han er jo bare halvt afrikaner) - også afrikansk-amerikanere
bruker hudfargen sin som betegnelse. Kanskje fordi nettopp hudfargen
er det eneste som skiller dem fra det øvrige USA i dag? Ikke alle har
sin bakgrunn i Afrika, og ikke alle har sin bakgrunn i slaveri (igjen
kan vi jo trekke fram tilfellet Obama).

Skrev en lang utlegning om dette på bloggen min her om dagen:
http://ordlysten.wordpress.com/2008/11/18/noen-barn-er-brune/

Tror jeg holder med Ritzau i deler av diskusjonen, i alle fall.

Anna Nesje, språkansvarlig i NTB

unread,
Nov 20, 2008, 10:25:01 AM11/20/08
to Mediespråk

NTB har fått svar fra Språkrådet:

Vi anbefaler ikke "afrikanskamerikansk". Det som har tradisjon i
norsk, er substantivet "afroamerikaner", brukt om en amerikaner av
afrikansk herkomst. Adjektivet er følgelig "afroamerikansk".

NTB velger derfor å holde fast på afroamerikansk og svart, for vi
mener begge har tradisjon og aksept i det norske språket.


Jan Hoel

unread,
Nov 21, 2008, 4:48:26 AM11/21/08
to Mediespråk
Nå har Språkrådet uttalt seg, og NTB har valgt å følge rådet. Da er
for så vidt den opprinnelige problemstillingen ute av verden -- for
denne gang.

Det Språkrådet har sagt, ut fra svaret å dømme, er at betegnelsen
"afroamerikansk" er å foretrekke framfor den nyere (og lengre)
"Afrikansk-amerikansk". Rådet tar i det gjengitte svaret imidlertid
ikke stilling til problemet i større perspektiv, nemlig om det er
andre betegnelser enn de to førnevnte som også kunne være både
dekkende for og akseptable blant den del av den amerikanske befolkning
som har samme eller lignende "slektsbakgrunn" som Barack Obama.

I den engelske språkversjonen av Wikipedia blir man dirigert videre
til "Afri\can American" om man i første omgang søker på "Afro-
American". I den grad man kan stole på Wikipedia, er dette en tydelig
pekepinn om at "Afro-American" ikke lenger er betraktet som helt
politisk korrekt i USA. Dette står det blant annet under "African
American":

<<African Americans or Black Americans are citizens or residents of
the United States who have origins in any of the black populations of
Africa.[4] In the United States, the term is generally used for
Americans with at least partial Sub-Saharan African ancestry. Most
African Americans are the descendants of captive Africans who survived
the slavery era within the boundaries of the present United States,
although some are—or are descended from—voluntary immigrants from
Africa, the Caribbean, Latin America or elsewhere.[5] African
Americans make up the single largest racial minority in the United
States,[6]>>

Som man ser hevdes "African American" å omfatte også "voluntary
immigrants" fra bl.a. Afrika.

Nå er ikke Obama "frivillig immigrant" i USA, han er vel ikke
innvandrer der i det hele tatt, ettersom han har hvit amerikansk mor.
Denne spesielle herkomsten har allerede ført til mange og lange
diskusjoner i media både hjemme og ute om hva som er den riktige
betegnelsen på Obama. For meg er han "amerikaner", ev.
"nordamerikaner", eller "USA-amerikaner, som noen mener det bør hete.
Jeg mener vi bør komme oss videre til en mental tilstand der vi ikke
føler behov for å beskrive folk etter hudfarge; selv er jeg vel hvit,
men har lite behov for å få denne tilfeldigheten vektlagt i omtale av
meg selv. Obama på sin side er vel svart eller farget -- som begge
burde kunne brukes i norsk uten å virke støtende -- men det er ikke
relevant i vanlig omtale av ham og hans virke

Derimot kan det i en del sammenhenger (ikke minst i statistikk) være
behov for å fastlså folks geografisk opprinnelse (jf.norske
andedamforhold: "Mine besteforeldre kom fra Gudbrandsdalen"). Om man
da skal være strengt nøyaktig, og det bør man vel være i slike
sammenhenger, er Obama ikke "afrikansk-amerikansk" etter definisjonen
ovenfor fra Wikipedia. For meg er han amerikaner med kenyansk far.

I det opprinnelige utdraget fra Ritzau er det snakk om hva som kan
være den "beste" betegnelsen for Barack Obama." ut fra hans
etnisitet". Det som er en minst like interessant problemstilling er
hvordan man ved oversettelse til norsk av fremmedspråklig pressestoff
forholder seg til betegnelsene som er brukt i originalen. Skal man
følge forelegget og skrive "farget" om dette har "colured", "svart"
for "black", "Afrikansk-amerikansk" for "African American", eller skal
man alltid bruke "Afroamerikansk"?


Jan Hoel (som "fritt" individ ;-)
African American

Non-Hispanic Black

Black Hispanic


Regions with significant populations

United States
(predominantly Southern) 38,662,569 [2][3]
Sierra Leone
(called Krios) 340,000
Liberia
(called Americo-Liberians) 150,000
United Kingdom
(African American Britons) 30,000
Nova Scotia, Canada
(Black Nova Scotians) 19,230
On 20 Nov, 16:25, Anna Nesje, språkansvarlig i NTB <a...@ntb.no>
wrote:

j...@ntb.no

unread,
Nov 21, 2008, 10:39:52 AM11/21/08
to Mediespråk
Betegnelsen svart er ”objektivt sett” like gal som betegnelsen hvit
for Obama, skriver Ritzau. At Ritzau mener det finnes en ”objektiv”
måte å se dette på, er jo oppsiktsvekkende i seg selv, men det som er
mest oppsiktsvekkende, er logikken som ligger skjult i byråets
argumentasjon: Noen er ekte hvite, noen er ekte svarte, Obama,
derimot, han er en bastard.

Det er nokså meningsløst å snakke om ordets denotasjon i denne
sammenhengen. Ordet svart, brukt om en person, refererer ikke til en
”flate som ikke reflekterer lys”, like lite som ordet mus refererer
til en gnager, brukt om den gjenstanden vi plugger inn i datamaskinen.
Det vi snakker om her, er kulturelt betingede konnotasjoner. Det er
hvilken identitet, hvilken sosial status og hvilken verdi vi
tilskriver en person idet vi klassifiserer personen som svart.

Det som i mine øyne bør avgjøre saken, er om adjektivet svart, brukt
om personer, har konnotasjoner som fungerer undertrykkende eller
nedverdigende. Jeg vil argumentere for at svaret på det spørsmålet er
nei. Det samme gjelder substantivene afroamerikaner og
afrikanskamerikaner: De er nokså uproblematiske betegnelser, alle
tre.

Forklaringen går som følger: Betegnelsen neger (negro) fikk tidlig en
negativ valør, det er ordet de hvite slavedriverne brukte om sine
svarte slaver. Betegnelsen svart (black), derimot, ble fremmet av de
svarte selv: Ordet ble gjort populært av Black Power-bevegelsen som
vokste fram på 1960-tallet. På samme tid ble betegnelsen
afroamerikaner (Afro-American) populær blant svarte, og begge disse
begrepene ble satt i forbindelse med en økende stolthet knyttet til
den afrikanske kulturarven. Begrepet afroamerikaner falt likevel
gradvis ut av bruk, og på 1980-tallet ble det erstattet av
afrikanskamerikaner (African American) som følge av et initiativ fra
blant andre Jesse Jackson. Fordelen med det siste begrepet er for det
første at det viser til etnisitet heller enn rase, for det andre at
det følger samme mønster som betegnelsene for andre etniske grupper i
USA: Asian American, Irish American, Italian American og Native
American. Spørreundersøkelser av nyere dato viser at svarte
amerikanere i all hovedsak synes betegnelsen ”African American” er
uproblematisk, men flertallet foretrekker betegnelsen ”black”. Begge
disse begrepene har fått et solid fotfeste i forvaltningen, i
politikken, i akademia og i populærkulturen.

Betegnelsen farget (colo(u)red), som Ritzau tar til orde for, er i dag
å regne som antikvarisk, men ikke nedverdigende, i USA. Selv forbinder
jeg denne betegnelsen først og fremst med apartheidregimets
merkverdige klassifiseringsskjema i Sør-Afrika. Nei, la oss heller
skrive at Obama er svart, eller enda bedre, la oss kun skrive at han
er USAs nye president. Jeg mener, hudfargen blir først irrelevant når
vi velger å gjøre den irrelevant. Og det er vel det som er målet?

Roy A.

unread,
Nov 22, 2008, 2:10:50 PM11/22/08
to Mediespråk
On 16 Nov, 17:36, Anna Nesje, språkansvarlig i NTB <a...@ntb.no>
wrote:
> Dette mener Ritzau om Obamas identitet - hva mener norske medier og
> Språkrådet?

Jeg er ikke medier eller språkrådet, men jeg reagerer på bruken av
ordet svart om obama. Etter min mening er han hverken mer svart enn
han er hvit. Ikke vet jeg, man kanskje er han mer svart en hvit i en a
de 1/32 delen denne debatten ser ut til å dreie seg om.

> Privat til redaktionerne: Obamas etnicitet
> fredag København (/ritzau/) Orientering til redaktionerne:
> Flere kunder har forespurgt om Ritzaus politik med hensyn til
> benævnelsen af USA's kommende præsident, Barack Obama, hvad angår hans
> etnicitet. Den er som følger:
>
> Barack Obama er søn af en sort, kenyansk far og en hvid, amerikansk
> mor,

Vel, han er mulatt. Jeg vet ikke men jeg oppfatter mulatt som et
nøytralt ord, og det gjør også den av mine venner som er mullatt.

Begrepet sort/svart er derimot ikke helt aksepter, som betegnelse på
Obame (i amerika), siden han egenlig ikke er "helt" svart. Ettersom
jeg husker var det mange "afro-amerikanere" som var skeptisk til
Obama, p.g.a. dette, i følge norske medier.

> hvorfor det objektivt set vil være lige så forkert at betegne ham
> som sort, som det vil være at betegne ham som hvid. Ritzau har derfor
> valgt at bruge betegnelsen farvet.

Farvet er et begrep som fremdeles kan brukes på norsk selv om de
kanskje er litt tungvingt og utslitt i amerika.
>
> Desuden benytter Ritzau også betegnelsen afrikansk-amerikansk om
> Obama, svarende til den amerikanske betegnelse African-American, der
> dækker amerikanere af hel eller delvis afrikansk oprindelse.

I motsetning til Euro-American som de flest hvite burde bli kalt?
Dette er så inkonsekvent som de kan få bli.

> Ligesom betegnelsen Afro-American i denne sammenhæng er gledet ud af
> almindelig sprogbrug i USA, er Ritzau gået bort fra at benytte
> betegnelsen afro-amerikansk.

Ja, kutt ut alt som er alminnelig språkburk. Det høres fornuftig ut.

> I USA har der i mediebranchen været en indgående debat om, hvorvidt
> man skal betegne Barack Obama som enten Black, African-American, Bi-
> Racial, Mixed Race, White eller andet. Mens de fleste medier i USA er
> landet på betegnelsen African-American, har nogle besluttet at holde
> fast på Black.

"African-American" er den offisielle språkbruken, "Black" er noe som
blir brukt på folkemunnet. Men Obama er hverken "African-American"
eller "Black". Han er noe midt i mellom. Hva han bør kalles må derfor
etter min mening være avhenig av konteksten. Hvis spørsmålet er om han
er svart eller hvit, er svaret at han er mulatt. Er spørmålet om han
kommer fra afrika eller amerika, er svaret at han stammer fra begge
landene, dvs. afrikansk amerikaner eller afro-amerikaner. Svart er han
ihvertfall ikke.

> Dette skyldes ikke mindst, at mange amerikanere fortsat mener, at
> personer, der i en eller anden grad har afrikanske aner, er at
> betragte som sorte. Det er et tankesæt, der til dels kan tilskrives
> den amerikanske lovgivning, der går under navnet The One-Drop-Rule, og
> som frem til, at den i 1967 af USA's højesteret blev erklæret
> forfatningsstridig, fastslog, at personer, der var 1/32-del sorte
> eller mere, juridisk set var at betragte som sorte.
>
> Dette tankesæt har Ritzau valgt ikke at følge.

Ja vel ...
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages