മറുമൊഴികള്‍

marumozhikal@googlegroups.com

Description

ഇവിടെ നിങ്ങള്‍ വായിക്കുന്നത് മലയാളം ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകളില്‍ നിന്ന് ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന കമന്റുകളാണ്.

Language

Malayalam (United States)

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners and managers
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group owners and managers
can post
Anyone on the web
can ask to join group