Duyuru (TÜBİTAK): 1511 programı kapsamında Bilgi-İletişim-Yazılım, Enerji, Makine-Robotik-Mekatronik, Otomotiv, Biyomedikal, Gıda-Tarım ve Su Arıtma ile ilgili öncelikli alanlara yönelik 15 Ar-Ge proje teklif çağrısı ilan edildi!

42 views
Skip to first unread message

Huseyin OZGUR UNSAL

unread,
Mar 23, 2018, 5:16:43 AM3/23/18
to marka_kocael...@googlegroups.com, marka_sakary...@googlegroups.com

Sayın İlgililer,

TÜBİTAK, 1511 kodlu “Öncelikli Alanlar Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programının” 2017 yılı 1. Dönemi kapsamında 15 başlıkta proje teklif çağrısı ilan etmiştir. Program her ölçekten şirketin (sermaye şirketleri) projelerine açıktır. Bu programa hazırlanacak Projeler, bizzat Ar-Ge faaliyetleri yürütmenin yanı sıra Ar-Ge yapan kurum, kuruluş ve işletmelerle işbirliği şeklinde de tasarlanabilir. Bu program kapsamında ilan edilen aynı çağrıya veya farklı çağrılara birden çok başvuru yapılabilmektedir. Başvuru sahibi kuruluşlar bünyesinde proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip bir personelin başvuru tarihi itibarıyla istihdam ediliyor olması gerekmektedir. Başvuru yapabilmek için proje öneri başlığı ve işletmenin durumu ile ilgili belgelerin TÜBİTAK’a sunularak Ön Kayıt yaptırılması gerekmektedir. Ön Kayıt işlemi için ilgili çağrı metninde Ön Kayıt Sorumlusu olarak belirtilen TÜBİTAK personeli ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

TEYDEB 1511 programını tanıtıcı sunum: https://app.box.com/s/hl4x3rw2fu1d9y7dh7ms

Geçmiş dönem çağrıları: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1511/icerik-cagri-arsivi

Güncel Çağrı alanları:

Duyuru ve TEYDEB 1511 Programı Sayfası: http://www.tubitak.gov.tr/1511

Online başvuru sistemi (PRODİS): https://eteydeb.tubitak.gov.tr/anasayfa.htm

Yeni açılan çağrı alanları ve başlıkları:

Proje teklif çağrısının ilgili olduğu alan

Çağrı kodu ve konu başlığı

Proje bütçesi tutarı üst limiti

Proje süresi üst sınırı

Çağrı detayları ve ilgili TÜBİTAK personelinin iletişim bilgileri

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Genişbant Teknolojileri

1511-BIT-GNBT-2017-1

: Yenilikçi Fiber Teknolojilerin Geliştirilmesi

4 milyon TL

(Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı 6 milyon TL’dir.)

36 ay

(Proje sadece yazılım uygulamalarından oluşuyorsa proje süresi üst sınırı 24 aydır.)

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/bit-gnbt-2017-1.pdf

Bilgi Güvenliği

1511-BIT-BGUV-2017-1: Mobil Cihaz ve Uygulamalarda Güvenlik Sistemleri

3 milyon TL

(Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı 5 milyon TL’dir.)

24 ay

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/bit-bguv-2017-1.pdf

Bulut Bilişim

1511-BIT-BBİL-2017-1: Bulutlar Arası İletişim ve Birlikte Çalışabilirlik

2 milyon TL

(Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı 3 milyon TL’dir.)

24 ay

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/bit-bbil-2017-1.pdf

Gömülü Sistemler

1511-BIT-GOMS-2017-1: Akıllı Enerji Yönetimine Yönelik Gömülü Sistemler

3 milyon TL

(Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı 5 milyon TL’dir.)

24 ay

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/bit-goms-2017-1.pdf

ENERJİ

Güneş Enerjisi

1511-ENE-GUNS-2017-1

: Binalara Entegre veya Sanayi Uygulamalarında Fotovoltaik Sistem Demonstrasyonu

2 milyon TL

(Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı 2 milyon TL’dir.)

36 ay

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/ene-guns-2017-1.pdf

Kömür

1511-ENE-KOMR-2017-1: Kömür veya Kömür-Biyokütle Karışımlarının Kullanıldığı Termik Santraller İçin Çözümleme ve Benzetim Programlarının Geliştirilmesi

3 milyon TL

(Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı 3 milyon TL’dir.)

36 ay

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/ene-komr-2017-1.pdf

MAKİNE İMALAT

Akışkan Gücü Sistemleri

1511-MAK-AKIS-2017-1: Akış Kontrol Elemanları ve Şartlandırıcı Ünitelerin Geliştirilmesi

5 milyon TL

(Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı 5 milyon TL’dir.)

36 ay

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/mak-akis-2017-1.pdf

İmalat Teknolojileri

1511-MAK-IMLT-2017-1: Elektronik Sektörüne Yönelik İmalat Teknolojilerinin Geliştirilmesi

6 milyon TL

(Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı 6 milyon TL’dir.)

36 ay

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/mak-imlt-2017-1.pdf

Robotik ve Mekatronik

1511-MAK-ROME-2017-1: Kontrol Sistemlerine Yönelik Sensörler

1,5 milyon TL

24 ay

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/mak-rome-2017-1.pdf

OTOMOTİV

Araç/Komponent Üretim Teknolojileri

1511-OTO-AKUT-2017-1: Hafif ve Dayanıklı Araç/Bileşenlerin (Komponent) Geliştirilmesi

3 milyon TL

(Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı 3 milyon TL’dir.)

36 ay

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/oto-akut-2017-1.pdf

Malzeme Teknolojileri

1511-OTO-MALZ-2017-1: Otomotiv Sektörüne Yönelik Hibrit-Sandviç Kompozit Malzemelerin ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi

5 milyon TL

(Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı 7 milyon TL’dir.)

36 ay

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/oto-malz-2017-1.pdf

Gömülü Sistemler Teknolojileri

1511- OTO-GOMS-2017-1: İleri Düzey Sürücü Destek Sistemleri için Algılama ve İşleme Sistemlerinin Geliştirilmesi

3 milyon TL

(Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı 4 milyon TL’dir.)

24 ay

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/oto-goms-2017-1.pdf

GIDA VE TARIM

Tarla ve Bahçe Bitkileri

1511-GDA-TABA-2017-1

: Hassas Tarım Uygulamalarına Yönelik Yerli Teknoloji ve Ürünlerin Geliştirilmesi

3,5 milyon TL

(Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı 4 milyon TL’dir.)

36 ay

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/gda-taba-2017-1.pdf

SAĞLIK VE BİYOMEDİKAL

Biyomalzemeler

1511-SAB-BMLZ-2017-1

: Yapay Doku ve Organlar

3 milyon TL

(Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı 3,5 milyon TL’dir.)

36 ay

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/sab-bmlz-2017-1.pdf

SU

Arıtma Teknolojileri

1511-SUA-ARTM-2017-1: Yenilikçi Membran Teknolojileri ve Uygulamalarının Geliştirilmesi

2,5 milyon TL

(Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı 3,5 milyon TL’dir.)

36 ay

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/1511-gda-biyo-2016-2.pdf

Kimler başvurabilir?

Bünyesinde proje konusu ile ilgili lisans veya lisansüstü dereceye sahip asgari bir personel istihdam eden her ölçekten Sermaye Şirketleri

Destek tutarı

 • Proje bütçesi üst sınırı: Her başlık için ayrı ayrı belirlenmiştir (bkz. çağrı detaylarının yer aldığı bilgi notları).
 • Destekleme oranı: Büyük ölçekli işletmeler için %60, KOBİler için %75 (Makine, teçhizat, alet alımlarında farklı oran uygulaması için bkz. desteklenen harcamalar)

Desteklenen harcama kalemleri

        Personel giderleri (Doktoralı: asgari brüt ücretin azami 14 katı; Lisans mezunu (48 ay veya daha fazla süre önce mezun olan): asgari brüt ücretin azami 12 katı; Lisans mezunu (48 aydan daha az süre önce mezun olan): asgari brüt ücretin azami 8 katı; Ön lisans mezunu: asgari brüt ücretin azami 5 katı; Lise ve altı eğitim düzeyi olan: asgari brüt ücretin azami 4 katı)

        Şehirlerarası ve Uluslararası Ekonomi sınıfı seyahat giderleri (konaklama desteklenmiyor)

        Makine, teçhizat (Seri üretimde de kullanılacak olması halinde “maliyet x proje süresi (ay) x %2” destek oranı uygulanır; oransal destek alt sınırı %40 olup makine ve teçhizatın faydalı ömrünün önemli kısmını seri üretim süreçlerinde kullanılacak olması halinde komite kararıyla alt sınır %25’e indirilebilir.)

        Yazılım

        Yayın alımı

        Yurtiçi danışmanlık ve diğer hizmet alımı

        Yurtdışı danışmanlık ve diğer hizmeti (proje bütçesinin azami %20’si; yurt içinde yapılması mümkün olmayan test vb. hizmet alımları için Komite onayıyla üst sınır kaldırılabilir.)

        Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge işletmeleri, diğer Ar-Ge kurum ve kuruluşlarından alınan Ar-Ge hizmeti giderleri

        Genel giderler: Destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme vs. (Proje bütçesinin %10’u)

 • Otomasyon teknoloji veya yöntemlerinin kullanıldığı süreç geliştirme projelerinde, proje özelinde yapılacak değerlendirmenin gerektirdiği farklılıklarla birlikte, destek kapsamının oluşturulmasında aşağıdaki yaklaşım esas alınır:
  • Personel, Seyahat, Danışmanlık ve Hizmet alımı ile Yurtiçi Ar-Ge Kuruluşlarına yaptırılacak işlere yönelik giderler destek kapsamına alınır.
  • Geliştirilen sürecin denenmesi amacıyla, asgari miktarda Malzeme giderleri ile Test Yazılım ve Donanımı destek kapsamına alınır.
  • Geliştirilen süreç içinde yer alan Alet, Teçhizat veya Sistemlerin Tasarım ve Geliştirme faaliyetlerinin kuruluş bünyesinde yapılması durumunda bu giderler destek kapsamına alınır.

 

KDV desteklenmemektedir. Diğer desteklenmeyen harcama giderleri için bkz. ekli Teydeb 1511 Uygulama Esasları Madde 13 (s.10).

Dikkat edilmesi gereken genel hususlar

        Başvuru yapmadan önce Teydeb 1511 Uygulama Esaslarının ve ilgilenilen Çağrı Şartlarının (bkz. Yukarıda linkleri listelenen çağrı dokümanları) okunması büyük önem taşımaktadır. Çağrı Şartlarında o çağrıya dair proje başvurularında aranacak spesifik teknik ve idari şartlar yer almaktadır.

        TÜBİTAK destek programlarını Gebze’de (Kocaeli) yer alan Tübitak Gebze Kampüsü değil Ankara’daki başkanlık yürütmektedir. Program yetkililerinin iletişim bilgileri her bir spesifik çağrı için ayrı ayrı verilmektedir (bkz. Yukarıda linkleri yer alan spesifik çağrı dokümanları).

        Teydeb 1511 programına sektör ve ölçeğine bakılmaksızın Türkiye’de yerleşik Sermaye Şirketleri başvurabilmektedir.

        Başvuru sahibi kuruluşlar bünyesinde proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip asgari bir personelin başvuru tarihi itibarıyla istihdam ediliyor olması gerekmektedir.

        Bu program kapsamında ilan edilen aynı çağrıya veya farklı çağrılara birden çok başvuru yapılabilmektedir. Başvuru sayısı üst sınırı yoktur.

 • Proje başvurusu yapabilmek için Proje Öneri Başlığı ve Başvuru Sahibi Kuruluşun durumu ile ilgili belgelerin TÜBİTAK’a sunularak Ön Kayıt onayı alınması gerekmektedir. Ön Kayıt Sorumlusunun iletişim bilgileri her bir çağrı dokümanında belirtilmektedir.

        Proje Başvurusu hazırlarken yukarıda irtibat bilgileri verilen ilgili çağrı yetkilisi ile görüşülerek bilgi alınması tavsiye edilmektedir.

        Projelerde Üniversitelerden ve/veya Araştırma Enstitülerle işbirliği yapılması değerlendirmelerde avantaj sağlamaktadır ve yapılacak işbirliği proje ortaklığı veya danışmanlık ve hizmet alımı kapsamında desteklenmektedir.

 • Projelerin en erken başlatabileceği tarih proje başvurusunun yapıldığı ayın ilk günü olabilir. Proje başlangıcı için en son tarih, karar bildiriminin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk günü olmalıdır.

        Normalde desteklenmeyen harcamalar kapsamında yer alan “ısıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri, telefon, faks, haberleşme, internet, inşaat ve tesisat giderleri ile kırtasiye giderlerinin” biri veya birden fazlası, Ar-Ge açısından gereklilik arz etmesi halinde proje değerlendirmesi esnasında destek kapsamına alınabilir.

        Proje kapsamında alınan makine ve teçhizat, sistem, modül ile yazılımın mülkiyeti yararlanıcı kuruluş/firmaya aittir.

        Proje çerçevesinde oluşabilecek Fikri/Sınai Mülkiyet Hakları proje sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla kuruluşa devredilebilir.

        Proje başvurusunda bulunan kuruluşun/firmanın başka bir kuruluştan Ar-Ge hizmeti satın aldığı ve bu hizmetin projenin önemli bir kısmını oluşturduğu durumda, projedeki tüm Ar-Ge faaliyetlerinin  değerlendirilip izlenebilmesi için; kuruluşların ortak proje başvurusu yapmaları ya da eş zamanlı olarak ayrı proje başvurusunda bulunmaları istenebilir.

        Yararlanıcı kuruluş/firma projenin ilk döneminde destek tutarının azami %25’i tutarında ön ödemeden (transfer ödemesi) yararlanabilir. Takip eden dönemlerde ise bütçeden geçmiş dönemlerdeki harcama tutarları düşüldükten sonra kalan tahmini proje bütçesinin %25 üzerinden ön ödeme yapılabilir. Ön Ödeme, ilk ödemenin %25 fazlası üzerinden teminat karşılığı yapılır.

        Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım gibi Fikri/Sınai Mülkiyet Hakları 1511 programı kapsamında desteklenmemektedir. Bu tür proje çerçevesinde oluşabilecek Fikri/Sınai Mülkiyet Haklarının tescil işlemleri ve patent vekili masrafları için Tübitak (patent için) ve KOSGEB desteğinden (patent, faydalı model, endüstriyel tasarım veya entegre devre topografyası için) yararlanılabilir.

 • Proje ara-rapor dönemlerinde adam-ay değeri değişiklikleri, projenin tamamı için ihtiyaç duyulan ve proje sözleşmesinden önce PRODİS’teki en son AGY111’deki toplam adam-ay değerinin %30’unu geçmiyorsa İzleyici değerlendirmesi ile sonuçlandırılır. %30 üzeri artışlar ise İzleyici ve Yürütme Komitesi değerlendirmesi ile kabul edilebilir.
 • Personel giderleri dışındaki giderlere ilişkin nicelik veya nitelik değişiklik taleplerinden kaynaklanan (örneğin, ilave bir teçhizat alımı, malzeme miktarındaki artış, teçhizatın yeni bir modelinin alımı gibi) personel giderleri hariç proje sözleşmesinden önce PRODİS’teki en son toplam tahmini bütçenin %30’unu geçmeyen artışlar İzleyici Görüşüne istinaden kabul edilebilir. %30 üzeri artışlar ise İzleyici Görüşü ve Yürütme Komitesi değerlendirmesi ile kabul edilebilir.
 • Adam-ay değer değişikliği dışında, personel değişikliklerinin uygunluğuna gerek duyulduğunda izleyici görüşü ile karar verilir.

        Proje destek başlangıç tarihinden azami 3 ay öncesine kadar yurtdışından temin edilen ve proje bütçesinde yer alan alet, teçhizat, yazılım ve malzeme giderleri (harcama ve gider belgesi tarihi esas alınır) için destekleme yapılır.

        Hazırlanan projenin aynı zamanda diğer devlet desteklerinden yararlanıp yararlanmadığı tespit edilmeli. Proje kapsamında diğer devlet desteklerinden sağlanan tutarların proje harcama bütçesi kalemlerinden düşülerek desteklemeye esas tutarın belirlenmesi gerekmektedir.

        Kamu ihalesi kapsamında hazırlanan projelerin TÜBİTAK’a başvuru esnasında bildirilmesi gerekli.

Değerlendirme Boyutları

·         Projenin endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü

·         Proje Planı ve Kuruluşun Altyapısının Uygunluğu

·         Proje Çıktılarının Ekonomik Yarar ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

Başvuru ve değerlendirme süreci

        Ön kayıt

        Çağrı kapanışı

 • Çağrılı Projeler Danışma Kurulu (ÇPDK), ÇPDK, çağrı kapsamında yapılan proje başvurularını Ön İncelemeye alır. Projelerin ön incelemesinde; çağrı konu ve kapsamı ile doğrudan ilgili görülmeyen veya proje konusu ile doğrudan ilgili en az lisans düzeyinde personeli bulunmayan projeler hakem ataması yapılmadan ret önerisi ile Grup Yürütme Kurulu’na (GYK) sunulur. ÇPDK, ön inceleme sonrasında proje başvurusundaki yetersiz bilgi ve eksik belgelerin tanımlı bir tarih aralığında tamamlanmasını kuruluştan ister. Bu süre sonunda eksikliğin tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın projelerin değerlendirme sürecine devam edilir. Değerlendirme süresince, proje başvurusu yapan kuruluşun benzer içerik ve faaliyetleri kapsayacak şekilde TÜBİTAK programlarına sunduğu başka projeleri varsa bu programa sunulan proje değerlendirilmeye devam edilmez ve ret önerisi ile GYK’ya sunulur.
 • Hakemler birbirlerinden ayrı ve bağımsız olarak Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirileceği kuruluşta inceleme yaparlar. İnceleme sonrasında hazırlanan Proje Önerisi Değerlendirme Raporu (AGY211) TÜBİTAK’a sunulur. Ortak sunulan projelerde, projede yer alan her bir kuruluş proje kapsamında yerinde incelenir. Hakemlerin firma ziyaretleri sırasında, firmanın konu ile ilgili sunum yapması, proje yürütücüsü, personeli ve proje faaliyetlerine katkı sağlayacak teknik danışmanlarının ziyaret esnasında bulunması beklenir. Hakemler gerek duydukları açıklamaları AGY211 raporunu hazırlamadan önce kuruluştan talep edebilirler.
 • Ön İncelemede yeterli bulunan projelerin, hakem değerlendirmesi tamamlandıktan sonra değerlendirmeleri ÇPDK üyelerinin oluşturduğu panelde yapılır. Çağrıya sunulan proje sayısı ve projelerin değerlendirilmesi için gerekli olan uzmanlık alanı dikkate alınarak, ilgili ÇPDK’nın önerisi, GYK’nın onayı ile çağrı konu ve kapsamında uzmanlığı olan kişiler belirlenerek ek paneller oluşturulabilir. Proje Teknik Uzmanı, hakem raporlarını esas alarak; ilgili panelin değerlendirmesine yardımcı olmak amacıyla taslak destek kapsamını oluşturur. Panelde, taslak destek kapsamı, proje öneri başvuru formu, hakem değerlendirmeleri ile diğer ek bilgiler incelenerek projeler puanlandırılır. İlgili panelin talebi üzerine kuruluşun projeye ilişkin sunum yapması istenebilir. Her bir boyutta 3’ün ve toplamda 9 ’un üzerinde puan alan projeler için panelde destek kapsamı belirlenir. Panel sonuçları ÇPDK’da görüşülür. Panel Değerlendirmesi sonucunda puanlandırılan projeler GYK’ya sunulur. GYK, destek kapsamı belirlenmiş olan projeleri, puanlarında bir değişiklik yapmadan 3 gruba ayırabilir. Her bir grupta projeler toplam puanına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanır. Sırasıyla üst, orta ve alt grubu içeren proje sıralama listesi oluşturulur.
 • TEYDEB’in bağlı olduğu TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı GYK’nın desteklenmesini önerdiği üst ve orta grupta yer alan projelerden, bütçe olanakları göz önünde bulundurularak, proje sıralama listesindeki kabul önerisi sunulacak son projeyi belirler. Belirlenen bu proje ve bu projenin sıralamada üstünde kalan tüm projeler kabul, altında kalan tüm projeler ret olacak şekilde hazırlanan öneri aynı Başkan Yardımcılığı tarafından Başkanlık onayına sunulur. Alt grupta yer alan projeler için kabul önerisi oluşturulmaz. Başkanlık onayı sonrası projelerin değerlendirme süreci tamamlanır. Projelere ilişkin değerlendirme sonuçları kuruluşların bildirdikleri e-posta adresleri ve/veya PRODİS üzerinden bildirilir. Destek karar yazısı ile iki nüsha proje sözleşmesi hazırlanarak kuruluşun bildirdiği adrese gönderilir.
 • Kuruluşun ret kararına ilişkin bir itirazı varsa, itirazını “TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Programların Başvuru Değerlendirme Süreçlerine Yapılacak İtirazlara İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde yapar. Yapılan itirazlar aynı yönetmelik kapsamında değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Destek kapsamına itirazlar Dönem Raporu içinde Proje Değişiklik Bildirimi bölümünde sunularak ilgili GYK’da karara bağlanır. Destek kapsamına itirazlar Dönem Raporları dışında sunulamaz.
 • Çağrı Duyurusunda bildirilen proje öneri başvurusunun yapılabileceği son tarihten itibaren 90 gün içinde nihai kararın oluşturulması hedeflenmektedir.
 • Sözleşmenin kuruluş tarafından imzalanmasından önce, proje faaliyetleri, iş paketleri, bütçesi, gider kalemleri ve süresi değişmeksizin, sadece projenin başlangıç tarihinin ileri bir tarihe alınmasına yönelik talepler TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek uygun görülürse proje başlama tarihi en fazla destek karar yazısı tarihinin bulunduğu ayı takip eden ayın ilk gününe kadar ileriye alınarak yeni bir sözleşme hazırlanır.
 • Desteklenmesi uygun bulunan projeler için TÜBİTAK ile kuruluş/kuruluşlar arasında sözleşme imzalanır. Ortak projelerde, muhatap kuruluşun belirtildiği ve her bir kuruluşa ilişkin bilgilerin yer aldığı sadece bir proje sözleşmesi düzenlenir. TÜBİTAK ile kuruluş arasında düzenlenen proje sözleşmesi ıslak imza yerine güvenli elektronik imza ile de imzalanabilir. Sözleşmeye ilişkin oluşacak giderler kuruluş tarafından karşılanır. Kuruluş tarafından imzalanan sözleşmenin TÜBİTAK tarafından imzalanması ile kuruluş tarafından projeye ilişkin sunulan AGY311 işleme alınır. Bu Uygulama Esaslarında belirtilen sözleşme tarihi olarak TÜBİTAK’ın imza tarihi esas alınır. Ancak sözleşme proje destek başlangıç tarihi itibariyle yürürlüğe girer. TÜBİTAK tarafından hazırlanarak destek karar bildiriminde verilen süre içinde, kuruluşa iletilen proje sözleşmesinin kuruluş tarafından imzalanarak ekleri ile birlikte TÜBİTAK’a ulaştırılması zorunludur. Bu süre içerisinde sözleşmenin TÜBİTAK’a ulaştırılmaması halinde, TÜBİTAK kuruluşu uyararak ek süre verir. Proje sözleşmesinin verilen ek süre dahil proje destek karar yazısının düzenlendiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde gönderilmemesi halinde TÜBİTAK destek kararını iptal edebilir.

İletişim ve bilgi için:

 • 15...@tubitak.gov.tr  (Bilgi taleplerinde ilgili çağrı kodunun belirtilmesi tavsiye edilmektedir.)
 • Her bir çağrı dokümanının son bölümünde çağrıdan sorumlu TÜBİTAK personelinin iletişim bilgileri yer almaktadır.

Saygılarımla,

----------------------------------------------------------------------------
Bu e-posta mesaji kisiye ozel olup, gizli bilgiler iceriyor olabilir. Eger bu e-posta mesaji size yanlislikla ulasmissa, icerigini hic bir sekilde kullanmayiniz ve ekli dosyalari acmayiniz. Bu durumda lutfen e-posta mesajini kullaniciya hemen geri gonderiniz ve tum kopyalarini mesaj kutunuzdan siliniz. Bu e-posta mesaji, hic bir sekilde, herhangi bir amac icin cogaltilamaz, yayinlanamaz ve para karsiligi satilamaz. Bu e-posta mesaji viruslere karsi anti-virus sistemleri tarafindan taranmistir. Ancak yollayici, bu e-posta mesajinin - virus koruma sistemleri ile kontrol ediliyor olsa bile - virus icermedigini garanti etmez ve meydana gelebilecek zararlardan dogacak hicbir sorumlulugu kabul etmez. This message is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed , and may contain confidential information. If you are not the intended recipient of this message or you receive this mail in error, you should refrain from making any use of the contents and from opening any attachment. In that case, please notify the sender immediately and return the message to the sender, then, delete and destroy all copies. This e-mail message, can not be copied, published or sold for any reason. This e-mail message has been swept by anti-virus systems for the presence of computer viruses. In doing so, however, sender cannot warrant that virus or other forms of data corruption may not be present and do not take any responsibility in any occurrence.
----------------------------------------------------------------------------

 

 

oledata.mso
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages