Boatadoj 2008

2 views
Skip to first unread message

Peeter

unread,
Jan 3, 2008, 11:32:02 AM1/3/08
to Maristoj
BOATADO en LITOVIO

Lau informoj de LEA cxi jare okazos jam la 41-a boatado en Litovio

http://www.esperanto.lt/board/view.php?id=arangxoj&no=51

41-a BOATADO en junio

Ĉi-jare Vilniusa Junulara Esperanto-klubo “Juneco” organizas la 41-an
BOATADO'n de la 1-a ĝis la 3-a de junio, kiu okazos en Ignalina
distrikto en la Nacia parko de Aŭkŝtajtio.

Dum tri tagoj ni traboatos pli ol 20 lagojn kaj lagetojn, riverojn kaj
riveretojn. Eblos viziti muelejon de Ginuĉiai, kie okazos akvaj
proceduroj sub la akvofala duŝo, en insulo de lago Baluoŝas ni festos
naskiĝtagojn de naskiĝintoj en junio, okazos nokta promenado al la
grandega monto Ladakalnis, baptado de unufojaj boatantoj.

Ludoj, kantoj, lignofajro, varma vespermanĝo, bela naturo atendos vin
ĉiuvespere en tendarlokoj.

Dum Boatado viajn orelojn ĝojigos nur Esperantaj vortoj, ĉar aliaj
lingvoj estos malpermesitaj kaj tion gardos la sekreta Verda
policisto.

Kion kunporti? Manĝaĵon, d/trinkaĵon por vi mem kaj geamiko, tendon,
dormosakon, gantojn (por remado), varmajn vestojn, mantelon kontraŭ
pluvo, sakon kontraŭ pluvo por aĵoj. Ne forgesu fortecon, bonan etoson
kaj venu.

Ni renkontiĝos la 1-an de junio je la 11a horo en la arbareto de
Paluŝe. Paluŝe situas je 5 kilometroj de la urbo Ignalina.

Dezirantoj partopreni en boatado bonvolu aligxu pli rapide, cxar
bezonas mendi boatojn.

Kostoj por loĝantoj de Litovio:
1. Kotizo 25 lidoj;
2. Kaŭcio 20 lidoj, kiu estos repagita, se Vi ne krokodilos dum la
aranĝo;
3. Se Vi ne havas dormosakon, vi alpagos 10 Ld;
4. Se Vi ne havas tendon, vi alpagos 7 Ld.

Kostoj por aliaj landoj:
1. Kotizo 9 eŭroj;
2. Kaŭcio 7 eŭroj, kiu estos repagita, se Vi ne krokodilos dum la
aranĝo;
3. Se Vi ne havas dormosakon, vi alpagos 4 eŭrojn;
4. Se Vi ne havas tendon, vi alpagos 3 eŭrojn.

Se havas demandojn, proponojn, kontaktiĝu kun:
Olga, tel. h. (8-5) 23-31-498, +370 652-82374, st...@rambler.ru
Jolanta, tel. h. (8-5) 24-14-997, p. +370-684-98027, jo...@one.lt

Organizantoj


Peeter

unread,
Jan 3, 2008, 11:38:45 AM1/3/08
to Maristoj


BOATADO en HUNGARIO

Lau la informoj en ESENCOJ okazos boatado en Hungario

http://hungario.hu/esencoj/2007/12/10/esperanto-remtendaro-en-tiszafured-hungario/

Esperanto-Remtendaro en urbo Tiszafüred, Hungario
Esperanto Evezőstábor Tiszafüreden
de la 20-a ĝis la 24-a de aŭgusto, 2008.

Venu al ni kaj amuziĝu, remadu kun ni per kajako, kanuo, boato, per
kio vi deziras!

Loĝado: en lignaj dometoj (4-6 litaj) rekte sur la bordo de rivero
Tisza.
Kostoj: entute 26.000,- HUF (105,- Eŭro) por loĝado, manĝado (Signu
sube se vi estas vegetarano!), programoj, ekskursoj en la ĉirkauaĵo:
Hortobágy, Berekfürdő, Tiszaörs (baniĝo kaj rajdado).

Kiel plusprogramo:
Kajak-Kenu SE. - Tiszafüred aranĝos landan Rem-konkuron en la lasta
tago de nia tendaro, apud nia loko. Kompreneble ankaŭ ni povos
partopreni tiun konkuron!

La tendaro estos malferma por ĉiuj, ankaŭ por tiuj, kiuj ne aŭ nur iom
parolas Esperante, ja nia celo estos, ke krom la remado ni kune
ekzercu nian verdan lingvon!

Informoj: Julianna Vas-Szegedi, REA-Regionális Együttműködésért
Alapítvány, Tiszafüred
Tel.: 06-70-450-1688, 06-30-2929-331, rigardu kaj legu pri nia bela
regiono: www.tiszaivandor.hu

Aliĝilo
Nomo:
Adreso, atingebleco:
Mi deziras partopreni la remtendaron kaj akceptas la kondiĉojn :
La monon por la kostoj mi sendas al la bankkonto duparte:
- la unuan (13.000,- HUF) ĝis la 31-a de marto;
- la duan (13.000,- HUF) ĝis la 15-a de junio.

Post la 15-a de junio la enpagota sumo estos 30.000,- HUF.
La adresoj kaj bankkonto al kiuj vi povas sendi vian aliĝilon kaj la
monsumon:
Rete: vassz...@gmail.com
Poŝte: 5350 Tiszafüred, Kismuhi u. 5. 3/12, REA Tiszafüred.
Miaj notoj, deziroj:
Bankkonto:
REA- Regionális Együttműködésért Alapítvány
Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet
70100011-11080800

Peeter

unread,
Feb 4, 2008, 12:45:09 PM2/4/08
to Maristoj

MARKVIETO

de Henri Heine

(elgermanigis K. Kalocsay)

--------------------------------------------------------------------------------

Markviet'. La suno ĵetas
siajn brilojn sur la akvon,
kaj la ŝip' en la juvelo
onda verdajn sulkojn tiras.

Ventrokuŝas kaj mallaŭte
ronkas la direktilisto,
ĉe la masto kaŭras peĉa
ŝipobub' kaj flikas velon.

Tra l' malpur' de liaj vangoj
ŝprucas ruĝ' la larĝa buŝo
triste tikas, la okuloj
belaj, grandaj gapas vee.

Ĉar la kapitano staras
tie kaj riproĉe damnas:
"He, fripono, vi haringon
ŝtelis al mi el barelo!"

Markviet'! Fiŝeto saĝa
nun emerĝas el la ondoj,
banas en la sun' kapeton,
gaje plaŭdas per vosteto.

Sed la mev' el la aero
pafas sin sur la fiŝeton,
kaj, kun la rabaĵ', rapida
suprensvingas sin en bluon.

Peeter Aitai

unread,
Feb 18, 2008, 5:36:04 AM2/18/08
to Maristoj
 
Pri BOATADO en Litovio 2004
---------------------------------------------------
 
legeblas en Ondo de Esperanto
 
 

Boatado sen verboj

 

La printempa Boatado de junulara Esperanto-klubo Juneco (Vilno, Litovio) ĉiam okazas en la Aŭkŝtaitia nacia parko. Ankaŭ ĉi-jare 28 maj ni venis al Paluše apud la lago Lušiai, kie okazis registriĝo, luo de boatoj, solena malfermo kun solena ĵuro, formigo de boatskipoj, enboatiĝo. Plu — sen verboj.

For de la bordo! Malrapida kaj plezura navigado tra lagoj kaj riveretoj sen rimarkebla remado, tamen kun trinketado de biero, observado de nuboj, notado de pitoreska pejzaĝo. Tagmanĝo, plunavigado… Firma lagobordo. Tendo-starigado, ludoj, vespermanĝo kaj kantado ĉe la lignofajro. Ekdormo…

Sabata matenmanĝo, ordigo de la tendarejo. Gimnastiko kun boatoj. Fornavigo de la bordo de la lago Baluošas. Sur insulo: gaja festo de majaj naskiĝintoj. Navigado tra lagoj kaj riveretoj. La digo de Ginučiai… Tagmeza gimnastiko kun boatoj, naĝado, akvofala duŝo, satiga tagmanĝo. Vivo bonas!.. Longa navigado tra rivereto Almaja. La dua tendarejo ĉe kastelmonto de Ginučiai… Tendo-starigado, ludoj, baptado de unuafojaj boatadantoj. Lignofajro, vespermanĝo, kantado. Vespera piedmarŝo al Glacimonto kaj observado de sunsubiro. Nokta poezio de vivo…

Dimanĉo… naĝado en lago, matenmanĝo, ordigo. Fornavigo. Ne tro malrapida, tamen plezura navigado tra la lagoj kaj riveretoj, ĉi-foje kun klare rimarkebla remado, tamen denove kun trinketado de biero, observado de nuboj, notado de pitoreska pejzaĝo, tagmanĝo kaj… reveno al Paluše.

En Paluše premioj por la gajnintoj de la sportaj konkursoj. Ludoj, konkludaj eventoj, amika rondo, fermo.

Olga Strojeva


 

boatado 2004.jpg

Peeter Aitai

unread,
Feb 18, 2008, 5:41:03 AM2/18/08
to Maristoj
 
Literaturo por boatumontoj
------------------------------------------
 
"Tri viroj en boato (sen mencio pri la hundo)"
de Jerome K.Jerome
http://www.luin.se/inko/065-1.pdf
 

 
Boatado.jpg

Peeter Aitai

unread,
Feb 21, 2008, 10:58:12 AM2/21/08
to Maristoj
 
En Litovio estas okazintaj jam 40 boatadoj.
Aperigu en Maristoj memorojn por ke novuloj sciu kial indas alveni!
 

 
Per boato.jpg

Peeter

unread,
Mar 17, 2008, 12:53:09 PM3/17/08
to Maristoj

BOATADO en LITOVIO

freŝaj informoj, atentu la datojn!

42-a boatado - 2008 en majo.


Ĉi-jare Vilniusa Junulara Esperanto-klubo “Juneco” organizas la 42-an
BOATADO'n de la 22-a ĝis la 25 de majo, kiu okazos en Ignalina
distrikto en la Nacia parko de Aŭkŝtaitija.


Programo:

La 22-an de majo, ĵaŭde de la 13-a horo renkontiĝo kaj registrado
en la arbareto ĉe urbeto Paluŝe, situanta sin 5 km okcidenten de
Ignalina sur lagbordo de la lago Luŝiai.

Ekskurso en ĉirkaŭaĵoj de Paluŝe.

La 23-an de majo, vendrede solena malfermo de aranĝo je la 11-a
horo;

Fornavigo je la 12:00 horo de Paluŝe.

La 25-an de majo, dimanĉe reveno al Paluŝe proksimume je la 15-a -
17-a horo. Ĝusta horo de la fermo ne antaŭvideblas.

Dum kvar tagoj ni ekskursos kaj traboatos pli ol 20 lagojn kaj
lagetojn, riverojn kaj riveretojn. Eblos viziti muelejon de Ginuĉiai,
kie okazos akvaj proceduroj sub la akvofala duŝo, en insulo de lago
Baluoŝas ni festos naskiĝtagojn de naskiĝintoj en majo, okazos nokta
promenado al la grandega monto Ladakalnis, baptado de unufojaj
boatadantoj. En la baptado povos partopreni ĉiuj antaŭje baptitaj
partoprenantoj.

Ludoj, kantoj, lignofajro, varma vespermanĝo, bela naturo atendos vin
ĉiuvespere en tendarlokoj.

Detalan tagordon de la aranĝo ĉiu partoprenanto ricevos surloke.
Preparu kulturan programon, por internacia vespero.

Dum Boatado viajn orelojn ĝojigos nur Esperantaj vortoj, ĉar aliaj
lingvoj estos malpermesitaj kaj tion gardos la sekreta Verda
policisto.


Kion kunporti? Manĝaĵon, d/trinkaĵon por vi mem kaj geamiko,
gantojn (por remado), varmajn vestojn, mantelon kontraŭ pluvo, sakon
kontraŭ pluvo por aĵoj. Ne forgesu fortecon, bonan etoson kaj venu.

Manĝado – prenu tiom da manĝaĵoj kaj trinkaĵoj, ke sufiĉu kaj por
vi, kaj por viaj kunboatuloj.

Ni avertas, ke freŝa aero kaj intensiva remado mirakle plibongas
apetiton.

Pri teo kaj supo vi povos ne zorgi, pri tio zorgos ni.

Noktado – antaŭvidante la malagrablan fakton, ke dum Boataj noktoj
povas resti iom da tempo por dormado, krom boatoj ni ankaŭ bezonos
tendojn kaj dormosakojn.

Aliĝo: bonvolu aliĝu ĝis 1-a de majo, simple kontaktu al
organizantoj per el. poŝto aŭ telefono. Informu nin ĉu vi havos
propran tendon kaj dormosakon. Se ne havos, eblos ĝin lui.

Kotizo kai kaucio: ĉiu partoprenanto devos surloke pagi kotizon
kaj kaucion.


Anticipaj kostoj(pli certajn kostojn eblos ekscii nur komence de
majo):
Kostoj por loĝantoj de Litovio kaj ekssovetai landoj:
1. Kotizo: por studentoj - 30 lidoj;

por laboruloj – 40 lidoj;
2. Kaucio 25 lidoj, kiu estos repagita, se Vi ne krokodilos dum la
aranĝo;
3. Se Vi ne havas dormosakon, vi alpagos 10 lidojn;
4. Se Vi ne havas tendon, vi alpagos 7 lidojn.

Kostoj por ekssocializmai landoj:
1. Kotizo: por studentoj - 10 eŭroj (35 lidoj);

por laboruloj – 15 eŭroj (52 lidoj);
2. Kaucio 25 lidoj, kiu estos repagota, se Vi ne krokodilos dum la
aranĝo;
3. Se Vi ne havas dormosakon, vi alpagos 4 eŭrojn (14 lidojn);
4. Se Vi ne havas tendon, vi alpagos 3 eŭrojn (10 lidojn).

Kostoj por ĉiuj aliaj landoj:
1. Kotizo: por studentoj - 15 eŭroj (52 lidoj);

por laboruloj – 20 eŭroj (70 lidoj);
2. Kaucio 25 lidoj, kiu estos repagota, se Vi ne krokodilos dum la
aranĝo;
3. Se Vi ne havas dormosakon, vi alpagos 5 eŭrojn (17 lidojn);
4. Se Vi ne havas tendon, vi alpagos 4 eŭrojn (14 lidojn).

Por tendo ne alpagos nur tiu homo, kies tendo estas.

Ĉar en arbaro ne estos ebleco ŝanĝi monojn, ni petas pagi per lidoj.

Kaucio estos repagota al ĉiuj disciplinemuloj dum fermo (se tiuj
disciplinemuloj survivos ĝis fermo).

Okaze de gravaj rompoj de renkontiĝa tagordo, fuŝigo, malaperigo, aŭ
nelegala privatigo de luita inventaro kaj celkonscia, aĉa krokodilado,
la kaucio, aŭ parto de kaucio ne estos redonita.

Se vi ne informos nin pri via partopreno, tamen venos al la
boatado 2008, surloke kotizo al vi estos je 20% pli granda.

Dissendu tion informilon al viaj amikoj, se ili planas boati, sed
povis ne ricevi ĝin, ĉar mi ne havas kontakton kun ili.


Bedaŭrinde kostoj povos esti pli grandaj, tio dependos de kostoj en
Nacia parko, kaj de luado de inventaro.

Se havas demandojn, proponojn, kontaktiĝu kun:
Olga, tel. h. (8-5) 23-31-498, p. +370 652-82374, st...@rambler.ru ;
olga.s...@gmail.com
Jolanta, tel. h. (8-5) 24-14-997, p. +370-684-98027,
jol...@gmail.com

Organizantoj


Tuj post la boatado en Litovio okazos:

TUTMONDA KONGRESO DE ESPERANTISTOJ-ĴURNALISTOJ
26–30 majo 2008, Vilnius, Litovio

Rigardu: www.esperanto.lt ; www.eventoj.hu

Peeter Aitai

unread,
Mar 17, 2008, 1:43:29 PM3/17/08
to Maristoj
 
En Libera Folio http://liberafolio.org
troviĝas 2 boattemaj artikoloj kiujn indas nepre legi:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kvar RET-anoj savitaj el la maro
09.09.2007

Kvar partoprenintoj de Rusiaj Esperanto-tagoj estis savitaj, post kiam ilian akvobiciklon fortega vento forportis de la bordo.

Azova maro en suda Rusio estas renoma pro sia malprofundeco (la plej profunda loko en ĝi estas proksimume 12 m). Tial ĝi estas speciale taŭga por familia ripozado - la profundeco kreskas tre malrapide, oni bezonas iri centon da metroj for de la bordo antaŭ ol la profundeco iĝas sufiĉa por naĝi.

Tio allogis al RET-07 (Rusiaj E-tagoj, 15-25.08.2007) multajn esperantistajn familiojn kun infanoj. Inter la 183 partoprenintoj el 8 landoj estis 21 infanoj de diversaj aĝoj. Sed pro alloga programo venis ankaŭ multaj pliaĝuloj kaj gejunuloj. Ja estis planitaj pluraj koncertoj - interalie de JoMo, Georgo Handzlik, Mikaelo Bronŝtejn - diskotekoj, kursoj, kaj aliaj interesaj programeroj.

Por pli aĝaj homoj la malgranda profundeco estis konstanta instigo iri ien tre for de la bordo, por povi bone naĝi. Por tiu celo oni foje uzis unu el la akvobicikloj de la bazejo.

En unu tago, esperantista kompanio el kvar personoj (pli ol permesite), akvobiciklis for de la bordo - kaj ne kapablis reveni, kiam subite ekblovis fortega vento. La akvobiciklo estis rapide forportata de la bordo, malgraŭ ĉiuj klopodoj.

Oni provis unuigi la fortojn - uzante la fakton, ke sur la duloka akvobiciklo estis kvar personoj - kaj ekpedalumis po duope. Sed pro troa streco disŝirigis la ĉeno, kaj la akvobiciklo iĝis nura flosaĵo, vente pelata for de la bordo. La esperantistoj povus provi alnagi la bordon memstare - sed la ondado estis forta, kaj oni ne volis forlasi la difektitan akvobiciklon.

Ĉiuj kvar estis baldaŭ savitaj de la savista servo, kiu sendis motorboaton.

Laŭ informoj de amaskomunikiloj, samtage en la Azovan maron la subita forta vento forportis ankoraŭ kelkajn personojn - ĉefe sur aer-matracoj. Ne ĉiuj estis tiom bonŝancaj, ke oni ilin rapide savis. Unu knabo de la proksima urbo Ejsk estis retrovita nur sekvatage, dekojn kilometrojn for de la bordo."

Andrej Grigorjevskij

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La vivoj de esperantistoj estis savitaj dank' al tio ke ili restis ĉe la flosanta katamaraneto kaj ne faris tion kion oni diras en la artikolo kiel eblo " La esperantistoj povus provi alnaĝi la bordon memstare - sed la ondado estis forta, kaj oni ne volis forlasi la difektitan akvobiciklon."

   La navigilo kiun oni ĉi tie nomas akvobiciklo ne povas esperante esti nomata biciklo. Temas pri navigilo kiaj kutime estas katamaranoj (dukorpaj) kaj pelataj per padelradoj sed eblas diversdaj varioj. Do verŝajne estis padelrada katamaraneto.

 

Peeter

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Turistoj povas aŭdi Strasburgon esperante

http://www.liberafolio.org/2007/strasburgekskurso
18.10.2007

 

Turistoj kiuj faras boat-ekskurson en la haveno de Strasburgo en Francio nun povas aŭskulti klarigojn en Esperanto. La tradukon kaj la sonregistron faris lokaj klubanoj. La sonregistraĵo estas aŭskultebla ankaŭ tra la retejo de la Esperanto-klubo en Strasburgo.

500 000 vojaĝantoj eniras la boatojn de la Strasburga Sendependa Haveno ĉiujare. Pro tio, kaj celante utiligi Esperanton, ni proponis al la haveno traduki al Esperanto la klarigojn pri promenadon tra la urbocentro kaj la eŭropa kvartalo.

La estro de la haveno akceptis la proponon, kaj transdonis la francan tekston al ni. Post adapto al la internacia publiko kaj traduko, helpitaj de Catherine Roux kaj Ginette Martin, la strasburgaj klubanoj surbendigis ĝin. Ni fine kontrolis la longecon de ĉiu sekvenco, kaj - dank' al la ĉina versio kiu estas ofte longa - ni havis sufiĉe da tempo por paroli klare.

Nuntempe, Esperanto aŭskulteblas sur la tegmentaj boatoj Nuée bleue, Belle Strasbourgeoise, Rouget de l'Isle kaj Petite France. Venontjare, la lasta tegmenta boato Gustave Doré, kaj la sentegmentaj boatoj ricevos ĝin post adaptiĝo de sia sonsistemo.

Esperanto nun fariĝas la deka lingvo aŭskultebla dum la vizito. Antaŭ ĉiu ekiro, la ŝipestro anoncas ĉiujn dek lingvojn per laŭtparolilo. Ĉiuj ĉeestantoj aŭdos la frazon "Por aŭskulti la ĉiĉeronadon per la internacia lingvo Esperanto, elektu numeron 10".

Ĉar eble vi ne havos tempon enŝipiĝi, aŭ vi ne ŝatas tiun rimedon por malkovri la urbon, vi povas elŝuti ( http://esperantostrasbourg.free.fr/ ) la sondosierojn kaj aŭskulti ilin per via mp3-ilo.

Klubanoj aldonos poste aliajn dosierojn, kiuj rilatos al la katedralo kaj placoj Kléber kaj Gutenberg.

Nia plano nun estas organizi inaŭguron de tiu nova uzebleco de Esperanto, venigante gravulojn kiel anojn de la Eŭropa Parlamentano. Ni planas filmi inaŭguran paroladon, aldoni bildojn de la urbo, kaj disvastigi ilin senpage al ĉiuj televidkanaloj en Eŭropo kiuj volos raporti pri la evento.

Raportis Cyrille Hurstel el Esperanto-Strasbourg

 

Peeter Aitai

unread,
Jan 4, 2009, 6:12:00 AM1/4/09
to Maristoj
Fotoj pri boatado en Litovio 2008
.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages