[Maristoj] Boatadoj 2010

8 views
Skip to first unread message

Peeter Aitai

unread,
Apr 21, 2010, 3:30:39 PM4/21/10
to Maristoj
La unua informo venis pri

BOATADO en LITOVIO
------------------------------------

Saluton karaj gesamideanoj!


Ĉi-jare kiel kutime Vilniusa Junulara Esperanto-klubo “Juneco”
organizas la 44-an BOATADO-n de la 27-a ĝis la 30 de Majo, kiu okazos
en Paluŝe, situanta 5 km okcidenten de Ignalina, Ignalina distrikto en
la Nacia parko de Aŭkŝtaitija.

Dum 3 tagoj ni ekskursos kaj traboatos pli ol 20 lagojn kaj lagetojn,
riverojn kaj riveretojn. Eblos viziti muelejon de Ginuĉiai, kie okazos
akvaj proceduroj sub la akvofala duŝo, en insulo de lago Baluoŝas ni
festos naskiĝtagojn de naskiĝintoj en majo, okazos nokta promenado al
la grandega monto Ladakalnis, baptado de unufojaj boatadantoj. En la
baptado povos partopreni ĉiuj antaŭje baptitaj partoprenantoj.
Ludoj, kantoj, lignofajro, varma vespermanĝo, bela naturo atendos vin
ĉiuvespere en tendarlokoj.
Detalan tagordon de la aranĝo ĉiu partoprenanto ricevos surloke.
Preparu kulturan programon, por internacia vespero.
Dum Boatado viajn orelojn ĝojigos nur Esperantaj vortoj, ĉar aliaj
lingvoj estos malpermesitaj kaj tion gardos la sekreta Verda
policisto.


Aliĝo: bonvolu aliĝu ĝis 1-a de Majo, sendante aligxilon al Marijus
ma...@takas.lt , kontaktu al organizantoj per el. poŝto aŭ telefono.
Informu nin ĉu vi havos propran tendon kaj dormosakon. Se ne havos,
eblos ĝin lui.


Loko kaj tempo de kolektiĝo - la 27-an de Majo post 17 h en urbeto
Paluŝe, situanta sin 5 km okcidenten de Ignalina sur lagbordo de la
lago Luŝai. Au la 28-an de Majo matene.

Trafiko - el Vilnius al Ignalina trainoj forveturas je la 7.52; 12.08;
15.00; 17.06; 18.49. Bileto kostas 14 Lt. Eblas atingi Paluŝen la
27-an de majo vespere, kai noktumi tie ĉe la lago aux veni la 28-an de
Majo matene. Se vi alvenos per propra auto, ĝin eblos restigi cxe
turizma centro en Paluŝe.

Malfermo – la 28-an de Majo je la 12-a horo en Paluŝe sur lagbordo de
la lago Luŝiai.

Fermo - la fermo de la aranĝo supoze okazos la 30-an de Majo denove en
Paluŝe. ĝusta horo de la fermo ne antauvideblas. Tio povos esti
pli-malpli je la 15-17 horo.

Atenton: pli malfrue aliĝi, aux pli frue forlasi aranĝon estos eble
nur se vi informos nin anticipe kaj kapablos mem atingi tendarejon ĉe
Vaiŝniunai vendrede vespere kaj sabate matene, au ĉe Ginuĉiai sabate
vespere. Kostoj ne ŝangxiĝos.

Vi estas avertitaj.

Manĝado – prenu tiom da manĝajxoj kaj trinkajxoj, ke suficxu kaj por
vi, kaj por viaj kunboatuloj.

Ni avertas, ke fresxa aero kaj intensiva remado mirakle plibongas
apetiton. Vendejo estos en Ginuĉiaj.

Pri teo kaj supo vi povos ne zorgi, pri tio zorgos ni.

Noktado – antauvidante la malagrablan fakton, ke dum Boataj noktoj
povas resti iom da tempo por dormado, krom boatoj ni ankau luos
tendojn kaj dormosakojn.

Programo – detalan tagordon de la aranĝo cxiu partoprenanto ricevos
surloke. Preparu kulturan programon, por internacia vespero.

En la Baptado de unufojaj boatadantoj povos partopreni ĉiuj antaŭe
baptitaj partoprenantoj.

Kotizo kaj kaucio – ĉiu partoprenanto devos surloke pagi kotizon kaj kaucion.

Kostoj por logxantoj de Litovio:
1. Kotizo: por studentoj - 30 lidoj;

por laboruloj – 40 lidoj;
2. Kaucio 30 lidoj, kiu estos repagita, se Vi ne krokodilos dum la aranĝo;
3. Se Vi ne havas dormosakon, vi alpagos 10 Ld;
4. Se Vi ne havas tendon, vi alpagos 10 Ld.

Kostoj por aliaj landoj:
1. Kotizo: por studentoj - 10 eŭroj (35 lidoj);

por laboruloj – 15 eŭroj (52 lidoj);
2. Kaŭcio 10 eŭroj, kiu estos repagita, se Vi ne krokodilos dum la aranĝo.
3. Se Vi ne havas dormosakon, vi alpagos 4 eŭrojn (14 Ld).
4. Se Vi ne havas tendon, vi alpagos 4 eŭrojn (14 Ld).

Por tendo ne alpagos nur tiu homo, kies tendo estas.


Kaŭcio estos repagita al ĉiuj disciplinemuloj dum la Fermo.

Okaze de gravaj rompoj de renkontiĝa tagordo, fuŝigo, malaperigo, aĉa
krokodilado, la kaŭcio aŭ parto de kaŭcio ne estos redonita.

Kion kunporti: manĝaĵon, d/trinkaĵon por vi mem kaj geamiko, gantojn
(por remado), varmajn vestojn, mantelon kontraŭ pluvo, sakon kontraŭ
pluvo por aĵoj. Ne forgesu fortecon, bonan etoson kaj venu.


Dissendu tion informilon al viaj amikoj, se ili planas boati, sed
povis ne ricevi ĝin, ĉar mi ne havas kontakto kun ili.


Gxis. Amike.

Marijus ma...@takas.lt, tel. +370 68512244, Olga st...@rambler.ru tel.
+37065282374, Jolanta jol...@gmail.com tel. +37068498027

-------------------------------------------------------------------------------------------------

BOATADO'2010 PROGRAMO


Vendredo, la 28a de Majo


6:00 Subita inspiro kaj deca decido partopreni Boatadon. Rapida
en-aŭtiĝo,-trajniĝo, -(trole)busiĝo aŭ simile kaj...

ĝis l1:00.. .feliĉa alveno. Renkontiĝo. Registriĝo. Luo de bezonata ilaro.

12:00 Malfermo de BOATADO'2010. Solena Ĵuro. Spontana kaj destina
formiĝo de boatteamoj. Enboatiĝo.

13:00 For... de la bordo!

17:00 Kial do iu ĉesis remi kaj eltiris de sub vi tiun molegan
dormosakon? Ha, jes, jam estas Vaiŝniūnai (lago Dringis), t.e. nia
unua 1 tendarloko. Denove ek al la prozo de la vivo... ...kiu
konsistas el: starigo de tendoj...

18:30 Ludoj: KVADRATO!!!.. .KEGLOJ!!!...

20:30 VesperMANĜO!

22:00 INTERKONA VESPERO, KANTOJ ĈE LIGNOFAIRO, LIBERA TEMPO...? Dormo...? JJJ


Sabato, la 29a de Majo


7:00 Vekiĝo, matena gimnastiko, kiu konsistas el ... nu vi jam scias..

8:30 Matenmanĝo, ordigo de la tendarloko.

10:00 Translokigo de boatoj al la suda bordo de la lago Baluoŝas.

11 :00 For... de la bordo!

11 :30 La fama, pompa, bombasta, gaja kaj samtempe solena, modesta kaj
kortuŝa sed, tamen, tre alloga Naskiĝtago-festo en la insulo de tiuj
festoj!

12:30 Ek al la digo de Ginuĉiai.

13:30 Jen la digo! Tagmeza gimnastiko, kiu konsistas el ... nu vi jam
scias. Vizito de la muzeo de Ginuĉiai. Naĝado en la rivereto, akvaj
proceduroj sub la akvofala duŝo, satiga tagmanĝo. La vivo bonas!

15:30 Vojaĝo tra la rivereto Almaja.

16:00 Albordiĝo en la tendarloko 2 ĉe bordo de la lago Almajas.
Denove la prozo de la vivo ...kiu konsistas el: ...Eventuala starigo
de tendoj...

18:00 Ludoj: KIU-TIU!!!

19:00 Nu por la unuafojaj boatadantoj jam estas malfrue kaj tempo por
endormosakiĝo... iom da tempo poste...

HAAAAA!!! HOOOOOOO!!! HUUUU!!! AŪŪŪ... Ho,ve...!!!!!!!!! Ho, mia kor'!
Ankoraŭ post iom da tempo la Baptado finiĝas. Ĉiuj ekscititaj kunvenas
ĉe lignofajro por kune ĝui la ĵusajn impresojn kaj travivaĵojn...

20:30 VesperMANĜO.

22:00 INTERNACIA VESPERO, ARTA PROGRAMO, KANTOJ ĈE LIGNOFAIRO, dormo...? JJJ

Dimanĉo, la 30a de Majo


8:00 Heroe frua heroa vekiĝo! Matenaj proceduroj. Matenmanĝo.

9:30 For... de la bordo!

12:00 Komuna Tagmanĝo.

15:00 For... de la boato! Solena kiso por la tero de Palūŝė.

15:30 Solenaj konkludaj eventoj.

16.00 Fermo de Boatado-2010. Amika rondo. Fino de la boatmarŝo.

Tuj poste...Libertempo.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Maristoj" group.
To post to this group, send email to mari...@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to maristoj+u...@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/maristoj?hl=eo.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages