רשלנות רפואית בישראל

Contact owners and managers
mal-@googlegroups.com

Description

"רשלנות רפואית בישראל" מביאה בעיקר פסקי דין ותביעות בנושא רשלנות רפואית מבתי משפט בישראל ומבתי משפט בעולם. הניטור בנושא רשלנות רפואית בישראל הינו הכרחי על מנת למנוע, להתריע ולתקן.
שאלות ניתן להפנות לד"ר יוסף אלדור באימייל:
csen_international@csen.com

Language

Hebrew (United States)

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners and managers
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group owners and managers
can post
Anyone on the web
can join group