КАКО СЕ СОЗДАВА ИТНА АНТРОПОЛОГИЈА

5 views
Skip to first unread message

ГСтојанов

unread,
Jan 27, 2009, 6:32:32 PM1/27/09
to Macedonia Discussion Group
Чавдар Маринов, Како се создава итна антропологија:

http://www.kultura.bg/article.php?id=15149

Линкот го најдов на Македонско Сонце :-)

http://www.makedonskosonce.com/

Почнав да го читам текстот, без да го видам авторот. После вториот
пасус си реков, овој ако не е Чавдар, брат му близнак е. И вистина,
Чавдар Маринов.

Одлична критика на бугарскиот национализам-шовинизам маскиран како
наука. За жал еден слаб и осамен глас во пустината. Сепак остава надеж
дека некојпат можеби и ќе успееме да се разбереме.

Симеон

unread,
Feb 11, 2009, 12:00:02 PM2/11/09
to Macedonia Discussion Group
Statijata e mnogo dobra, no razbiram, che e predizvikala jadni
komentari i otgovori. Shte ochakvame i statija ot Dimo v "Dnevnik" po
vqprosa.

Симеон

unread,
Feb 11, 2009, 12:12:40 PM2/11/09
to Macedonia Discussion Group
For the sake of completeness:

Otgovor ot edinija ot avtorite na knigata v sqshtija broj na vestnika.
http://www.kultura.bg/article.php?id=15150

Oshte dva komentara v sledvashtija broj:

Antonij Todorov
http://www.kultura.bg/article.php?id=15183

Bojko Vasilev:
http://www.kultura.bg/article.php?id=15184

> > дека некојпат можеби и ќе успееме да се разбереме.- Hide quoted text -
>
> - Show quoted text -

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages