Gligorov vs. FYROM: Breach of the Law regulating Warfare/High Treason

2 views
Skip to first unread message

Vasil Gligorov

unread,
Dec 17, 2007, 3:43:28 PM12/17/07
to Macedonia Discussion Group
Денес, аз, во 10.20 се отказах от Државјанство на БЈРМ.Официјално,
правно валидно.Постои правна "дупка" која овозможува човек да го
направи тоа, дури кога отказот од сштото не е по автоматизам, чрез
отказ при прием во чуждострано државјанство кое не трпи двоен статус,
или со акт на отказ, повторне при прием на чуждо државјанство.Има и
други правни состојби, но да не должам...

Битно е че, аз сум сега Хомо Сапиенс Сапиенс без држава.Сите правни
врски меѓу мене и БЈР Македонија се прекинати.Паспорта и
идентификационија кард ги уништожив.

Аз не см БЈРМец.Хвалим те Боже!

Разбира се, соодветната документација останува при МВР и другаде, ама
истата нема ценност.Тук сум, во Скопље сум, но теоретски, сшто како да
сум на Нептун.Немам никакви права кои му следат на државјанин: судска
заштита, медицинска помошт, право за кандидатура, право за вработување
етц.Немам никакви обврски кон БЈРМ: участие во воена мобилизација,
обрска да помогнам на хора во смртна опасност,
ништо............."нативен турист кој дошол от тук"

Три недели пред тоа:

Изврших две испитувања, во две клиники, чрез месец дена од
невропсихијатријски карактер (скапи, ебига, приватни клиники) каде е
константирано "отсаство на ментална ретардираност, психоза или
пореметувања во афективната динамика" (читај: Будала-јок.Мжот знае
какво зборува и е одговорен за своите постапки заклучно со тој
датум.).

БИТНО:

Денес, аз, Васил Глигоров,около 11.20-40 ч потрсих од Президент на
една држава да изврши (со образложени политички последици полезни по
интересите на тази чужда штата), крајно формално,
етц................нуклеарен атак срешту БЈРМ.

Документот е пратен во три копии, најбитниот преку
телефакс.Репродукциите се набрзо правно заверени.


Тоа е направено на крајно сериозен начин.Еве ви некои факти:

Понатамошни детали не можам да дадам, но само ќе кажам дека трсех
Скопје (како резидентен на политичкото лидерство кое треба да превземе
дејствија согласно мојата тн. Petitio Leg. (читај ултиматум, кој трси
доброволно растурање на БЈРМ,кој го упатих до около 30 политички
лидери на малата државичка) и Охрид (како историјски град) да бидат
поштедени и да генерално, цитирам "збирниот број на жртви од
термокинетичкото и радиолошко дејство, превземено со таквиот чин, не
би требало да ја прејде бројката од 1.000.000 политичари, војници и
цивили во првите десет дена".

Во сштиот документ се понудих како персонаж кој превзема обврски да:

1.Потпише безусловна капитулација на БЈРМ, за што поднесох
прелиминарен документ
2.Ја стави БЈРМ под директна контрола на вопросната штата, сшто
3.Формира привремен Извршен Совет со прерогативи на Iud, Ex. Lex.
власти каде сштиот би имал титла "Гувернер на Повардарјето и Кнез од
Скопље" (да, има извесен патос), при што понудих начрт-конституција на
Провинцијата (11 страни).Тоа е само начертание, но професионално.Ће ви
го ставам на увид по некој ден.

Во 16.00-17.00 часот подадох крв во две клиники со кои ште се утврди
"отсаствие на алгохол и психотропни супстанции".Резултатите ште ги
имам сутрин.

СО ТОА ПОЧИНИХ:

Кривични Дела од Казнениот Законик на БЈРМ за кои збирно следува
ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР, специфично:

Членови:
305 Велепредавство (во целост)
306 Признавање на окупација (делумно)
307 Загрозување на независноста (во целост)
321 Спречување на борба против непријателот (делумно)
322 Служба во непријателска војска (нереализирано)
333 Напад на воено лице во вршењето на службата, став 3 (намера)
404 Воено злосторство против цивилно население (намера)
407 Употреба на недозволени средства на борба, став 3 (намера)
414 Уништување културни и историски споменици (нереализирано, но нужна
последица на дејството)
415 Поттикнување на агресивна војна (во целост реализирано)

Поука: имената на некои кривични дела сугерираат дека е потребно
нивното извршување да биде историјски факт, а не нешто што починителот
тврди дека ће го стори.Но не е така.Во дефинициите сите, освен 414
вклучуваат и оферта на починителот како и планирање, "менс реа" со
други думи.Во случај на 322 поднесох молба пред около 20 дена до МЗО
на тази штата да станам припадник на неговите вооружени сили, што ако
е одбиено се возвршта како прилог км Чл. 305.


Кој од вас, гастарбајтери, би се осмелил на такво нешто?


Внимавајте: фокуса е на починителот.Постапките на умолената
Екселенција са друга работа. (иако категорично тврдам дека
надворешнополитичкиот кредибилитет на тази штата би добил 10 пати
поголема тежина и дека акцијата подобно на "Кубанската Криза" итд е
одлична, шокот од неа би бил тотален).

Разбира се, вопросниот доГумент беше преведен од експерт.Колко и да ми
се иска, освен Инглишот и малко Дојчот, тази език не го знам.


Вака: Постојат ДОБРИ причини зошто го сторих тоа.Молја, без гоментари
"Василе, тази глупост, тази трн во здрава нога не требаше да си го
кладеш............"Не,не,не,,,,,не............има некои прилики кои
ова го прават ДОБРА РАБОТА а не ЛОША РАБОТА.

Со ова се декларирав публично како ВРАГ на БЈРМ.Тоа е МОЈ и само МОЈ
интерес.Добри последици за останали ште има, но те не ми са битни.

Valentinski

unread,
Dec 18, 2007, 5:41:24 AM12/18/07
to Macedonia Discussion Group
Вистински апатрид!
Message has been deleted

Чефо

unread,
Dec 18, 2007, 9:30:08 AM12/18/07
to Macedonia Discussion Group
Васил Григоров - майсторa на перформативния акт. Само напред!

Filip M

unread,
Dec 18, 2007, 9:56:44 AM12/18/07
to Macedonia Discussion Group
Џабе ти ги земал парите. Ти ја утнал дијагнозата.
> > интерес.Добри последици за останали ште има, но те не ми са битни.- Hide quoted text -
>
> - Show quoted text -
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages