Четите на ВМОРО

29 views
Skip to first unread message

Milen Mihailov

unread,
Nov 2, 2008, 10:58:01 AM11/2/08
to Macedonia Discussion Group
Наскоро имах късмета да си купя една страхотна от историческа гледна точка книга-"Четите на ВМОРО, дневник и снимки на четите на ВМОРО, преминали през Кюстендилския пункт 1903-1908", издание на Главно Управление на Архивите при Министерски Съвет на Република България и Регионален Исторически Музей-Кюстендил.
Имах възможност да отделя от ценното си време за елементарен анализ на книгата, който бързам да споделя.
През 1957г. във Врачанския окръжен държавен архив постъпва ценна документация, намерена през същата година в бившите полицейски архиви.Това е ръкописният дневник за движението на четите през Кюстендилския пограничен пункт на ВМОРО след прекратяването на Илинденско-Преображенското въстаниеот 5 декември 1903 до 13 юни 1908г. воден от пунктовите началници изключително прецизно и подробно.Пунктови началници за периода са последователно Марко Секулички, Аце Дорев,Георги Гочев и Славчо Абазов.Записвана е всяка чета-за къде е, войвода, име и презиме на четниците, месторождение, възраст, женен или не, колко деца има,кога се е върнал и в забележки, кога се е върнал, ранен или убит.
Историята на негативите, общо 93 на брой е още по-интересна.През 1945 Богомил Лазов ги открива в стъкларска работилница, където са поставени за стъкла на гробищни фенери.Купува ги и ги предлага на градския музей, но получава отказ.От Скопие идват историци и му предлагат да ги откупят, но този път той отказва.Едва през 1968г., след ново предложение, негативите са откупени.Снимките всички сме ги виждали.
В Македония също са издавани подобни книги, със стремежа да докажат съществуването на различна нация от българската.През 1950г. е издаден албум "Македонски възрожденци и революционери", където е засегнат приносът на българите от Царство България към освободителното движение."Делото на техния живот е упрек и за новите пропагандатори на завоевателния великобългарски шовинизъм в лицето на днешните ръководители на България".Този пример е само част от клишетата с подобни констатации.
През 1971г. и 2000г. също са издадени албуми.Допуснати са неточности около датировката, а това е сериозен дефект.
През периода 1903-1908г. през Кюстендилския пункт влизат в Македония 1491 души.Разбира се, много от тях минават повече от един път, например войводата Кръсто Лазаров минава пет пъти.Родом от Македония са 946, от Царство България-442, от Тракия-37, Бесарабия-2, Северна Добруджа-1, чужденци-13 и една влашка чета от 13 души.Излиза, че 30% от четниците са от Царството.Не така е при войводите-80 са от Македония, 20 от България, един от Тракия и един,Александър Кошка е войвода на влашката чета.От Македония най-много революционери дава Велес-87,следван от Битоля-80, Костур-70, Скопие-62,Щип-57 и Гевгелия-48.От България-Кюстендил-52, София-37, Пловдив-35 и Стара Загора-26.От Тракия-Одрин с 9 четника.Абсолютно всички македонски околии са представени, като от Струмишки и Серски революционен окръг четниците са по-малко, тъй като четите за там преминават през Дупница и Лъджене, а и по това време настъпва разцеплението в организацията.Същото важи и за България-четници има от Видин до Бург
ас и от Силистра до Кюстендил.Няма област която да не е представена, включително и Цариброд и Босилеград.Има етнически българи дори от Бесарабия и Северна Добруджа.
Четите имат различен състав-от 3 до 60 четника.В някой от четите българите са повече от "македонците", като например четата на Иван Наумов.От 60 четника, родом от Царството са 33.Прави впечатление, че тези чети са предназначени за противодействие на сръбската и гръцката пропаганда-в Кумановско, Кратовско, Кичевско, Костурско,Леринско и т.н
Най-пострадалата чета е Костурската на Христо Цветков.От 40 души оцеляват едва 5, между които и войводата.Загиват на "Ножот" и в Костурско.От убитите 11 човека са от България и 5 от Тракия.
Написах всичко това, защото и моя пра-пра дядо е един от тях.

Симеон

unread,
Nov 8, 2008, 12:06:30 PM11/8/08
to Macedonia Discussion Group
Книгата я имам, много е добра. От коя чета точно е бил пра-пра-дядо
ти?

Димитър Бечев

unread,
Nov 14, 2008, 4:39:16 AM11/14/08
to Macedonia Discussion Group
Ангел Джонев от Кюстендил сигурно има някакво участие в проекта ...

Симеон

unread,
Nov 15, 2008, 12:28:04 PM11/15/08
to Macedonia Discussion Group
Да, той е редактор на книгата.
> > Написах всичко това, защото и моя пра-пра дядо е един от тях.- Hide quoted text -
>
> - Show quoted text -
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages