Quy chế cấp C/O Mẫu AJ,

22 views
Skip to first unread message

Phiêu Dao

unread,
Apr 6, 2010, 1:45:44 AM4/6/10
to LOVAKA
Ngày 21/11/2008 Bộ Công Thương có công văn số 11210/BCT-XNK gửi các
Hiệp hội ngành hàng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng
cục Hải quan, thông báo về việc thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế
toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP).

Hiệp định này sẽ có hiệu lực vào ngày 01/12/2008, tuy nhiên, vào ngày
01/12/2008 các nước ASEAN và Nhật Bản sẽ tổ chức phiên họp Ủy ban hỗn
hợp đầu tiên tại Jarkarta, Indonesia để thông qua Quy định thực hiện
(Implementing Regulations) nhằm triển khai thực hiện Hiệp định.

Về Quy định thực hiện, Quy tắc 15 quy định:

"Hàng hóa có xuất xứ đang trong quá trình vận chuyển từ các nước thành
viên xuất khẩu đến nước thành viên nhập khẩu, hoặc đang được lưu kho
tạm thời trong khu vực phi thuế quan của nước thành viên nhập khẩu, sẽ
được hưởng ưu đãi thuế quan nếu hàng hóa này được nhập khẩu vào nước
thành viên nhập khẩu vào ngày hoặc sau ngày có hiệu lực của Hiệp định
AJCEP áp dụng đối với nước thành viên nhập khẩu, với điều kiện phải
nộp C/O được cấp sau cho cơ quan Hải quan nước thành viên nhập khẩu và
theo quy định của pháp luật của nước thành viên nhập khẩu".

Theo quy định này, các thương nhân xuất khẩu cần lưu ý các điểm sau:

Trong trường hợp Nhật Bản xác nhận sẽ cho hưởng ưu đãi đối với các lô
hàng nhập khẩu vào Nhật Bản từ ngày 01/12/2008 nếu xuất trình được C/O
cấp sau (Issued Retroactively) cho Hải quan Nhật Bản, thương nhân cần
lưu trữ cẩn thận các chứng từ xuất khẩu (như một bộ hồ sơ đề nghị cấp
C/O ữu đãi Mẫu D, E, AK) để xin cấp sau C/O tại các Phòng quản lý xuất
nhập khẩu khu vực thuộc Bộ Công Thương (Việt Nam). Sau khi được cấp C/
O, thương nhân sẽ gửi C/O đó cho nhà nhập khẩu tại Nhật Bản để nộp cho
cơ quan Hải quan của Nhật Bản để hưởng ưu đãi thuế quan theo quy định
của Nhật Bản.

Tại phiên họp ủy ban hỗn hợp tới, đại diện các nước ASEAN và Nhật Bản
dự kiến sẽ trao đổi về việc chấp nhận C/O hồi tố nói trên.

Hiện nay, Dự thảo Quyết định đã hoàn tất và sự kiến sẽ được ký ban
hành ngay sau cuộc hợp Ủy ban hỗn hợp (sau ngày 01/12/2008). Quyết
định sẽ có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo."

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages