లినక్స్ లో తెలుగు ఆసక్తిగలవారికి వాడేవారికోసం కొత్త గ్రూపు

19 views
Skip to first unread message

అర్జున్

unread,
Dec 30, 2008, 7:57:55 PM12/30/08
to linux-telugu-users
Hello, నమస్కారం
Welcome to the group for telugu linux users
లినక్స లో తెలుగు భాష ఆసక్తిగల వారికి, వాడేవారికి స్వాగతం
మీకు తెలిసిన సమాచారము, ప్రధానంగా తెలుగు భాషలో ఇతరులతో పంచుకోటానికి,
దీనిని ఒక వేదికగా చేసుకోండి.
ధన్యవాదాలు
అర్జున్

Jilani Mullah

unread,
Oct 10, 2012, 1:42:31 PM10/10/12
to linux-tel...@googlegroups.com
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages