ఉబుంటు 11.04 బీటా 2 సమీక్ష

6 views
Skip to first unread message

Arjuna Rao Chavala

unread,
Apr 20, 2011, 5:43:35 AM4/20/11
to indlinu...@lists.sourceforge.net, ubuntu-l10n-te, linux-telugu-users
https://sites.google.com/site/linuxteluguusers/1104beta2 చూడండి.


5 ఏప్రిల్ 2011 6:30 సా న, Arjuna Rao Chavala <arjun...@googlemail.com> ఇలా రాసారు :
https://sites.google.com/site/linuxteluguusers/1104beta1
చూసి స్పందించండి.
ధన్యవాదాలు
అర్జున

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages