ఫైర్ఫాక్స్ తెలుగు వాడుకర్ల గణాంకాలు

12 views
Skip to first unread message

arjun...@googlemail.com

unread,
Nov 22, 2009, 1:47:49 AM11/22/09
to telugu-c...@googlegroups.com, Firefox_Te, linux-telugu-users, indlinu...@lists.sourceforge.net
చూడండి.
http://teluginux.blogspot.com/2009/11/blog-post.html

ధస్యవాదాలు
అర్జున

Jilani Mullah

unread,
Oct 10, 2012, 1:48:23 PM10/10/12
to linux-tel...@googlegroups.com, telugu-c...@googlegroups.com, Firefox_Te, indlinu...@lists.sourceforge.net


On Sunday, November 22, 2009 12:17:49 PM UTC+5:30, అర్జున్ wrote:

http://teluginux.blogspot.com/2009/11/blog-post.html

nenu kooda oka linux os ani maathrame kaadu migatha saankethika vishayaalanu
 teluguloki anuwadinchaalani anukuntunnanu.

         kaani telugu type writing naaku raadu. daya chesi sahaayam cheyagalaru.

Arjuna Rao Chavala

unread,
Oct 11, 2012, 12:06:15 AM10/11/12
to linux-tel...@googlegroups.com
మీ స్పందనకు ధన్యవాదాలు.
ప్రయత్నిస్తే  కొద్దిరోజులలో అదే అలవాటవుతుంది. కావాలంటే వికీపీడియాలో లిప్యంతరీకరణతో మొదలుపెట్టవచ్చు.

అర్జున

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "linux-telugu-users" group.
To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/msg/linux-telugu-users/-/d0mrwtgvKCQJ.
To post to this group, send an email to linux-tel...@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to linux-telugu-us...@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/linux-telugu-users?hl=en-GB.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages