Eina per a generar grafics de rendiments, dues variables

1 view
Skip to first unread message

Pau Freixes

unread,
Oct 23, 2007, 5:36:09 PM10/23/07
to linux-...@googlegroups.com
Bones xicots/es.

Ara ja farà força temps vaig estar usant R per a demostrar gràficament
certes propietats de segons quines funcions hash, a partir de generar
grafics tipics d'histogrames, boxplots i grafics tipus d'estadística
bàsica.


Ara resulta que haig de tornar a necessitar d'alguna eina pero més
enfocada a creació de gràfics per demostració de rendiments amb dues
variables, tipus min/max/avg time request de n peticions.

Tot i que podria tornar-me a empapar part de la documentació de R, i
segurament seria en el fons una experiència positiva, voldria saber si
algú de vosaltres fa servir algun paquet que no sigui R i tingui una
corva d'aprenentatge relativament inferior a fer un re make de R.

Vinga salut

--
Pau Freixes
Linux GNU/User

Jordi Molina

unread,
Oct 24, 2007, 4:02:30 AM10/24/07
to linux-...@googlegroups.com
Bones Pau,

no se que és R, se que la majoria de sistemes que han de fer
histogrames amb dades max/min/avg fan servir la RRDTool (que és el que
fa servir nagios, zenoss, mailgraph, mrtg...) és una sol·lució de base
de dades d'informació temporal i fer gràfiques.

http://oss.oetiker.ch/rrdtool/

Que consti que no he acabat d'entendre el que preguntaves i si la meva
resposta té algo a veure :?


--
Jordi Molina Casas (warp3r)
mail: war...@gmail.com 4BC8 8150 7B1A FC24 FBAD 7B07 FE90 F300 4F36 3BF7
mail: war...@2shifted.com 2F91 EF95 229E FC31 18C0 05C3 B320 22DA 8C03 F33E
www: www.warp3r.com
openid: https://openid.warp3r.com/?user=warp3r

Pau Freixes

unread,
Oct 24, 2007, 4:15:52 AM10/24/07
to linux-...@googlegroups.com
Bones Jordi,

R es un en certa mesura un entorn matematic per explotar dades, amb una tendència clara a l'estadística. Te multitud de funcions, i es en certa mesura la millor aplicació GNU GPL per fer mineria de dades. L'únic problema que té és que la corva d'aprenentage es una mica brutal, jo ja fa anys que no el toco i hem fa un pal terrible posarm'hi, pots trobar mes info a http://www.r-project.org/, jo he fet coses molt trivials com aquesta

https://www.milnou.net/~pfreixes/articles/shash/shash.html

Conec RRDTool i la veritat es que el faig servir per fer gràfiques d'us d'ampla de banda, i justament esta enfocat a grafiques de dues variables :P, pero jo diria que l'eix d'ordenades en els grafics de RRDTool és sempre la variable temps. Be potser m'equivoco i li faré una ullada a veure si hem dona més llibertat. Pero suposo que no es podra fer una grafica on y = log(x) :)

Salut

On 10/24/07, Jordi Molina <war...@gmail.com> wrote:
Bones Pau,

no se que �s R, se que la majoria de sistemes que han de fer
histogrames amb dades max/min/avg fan servir la RRDTool (que �s el que
fa servir nagios, zenoss, mailgraph, mrtg...) �s una sol�luci� de base
de dades d'informaci� temporal i fer gr�fiques.


http://oss.oetiker.ch/rrdtool/

Que consti que no he acabat d'entendre el que preguntaves i si la meva
resposta t� algo a veure :?
On 10/23/07, Pau Freixes <pfre...@gmail.com> wrote:
>  Bones xicots/es.
>
>  Ara ja far� for�a temps vaig estar usant R per a demostrar gr�ficament
>  certes propietats de segons quines funcions hash, a partir de generar
>  grafics tipics d'histogrames, boxplots i grafics tipus d'estad�stica
>  b�sica.
>
>
>  Ara resulta que haig de tornar a necessitar d'alguna eina pero m�s
>  enfocada a creaci� de gr�fics per demostraci� de rendiments amb dues

>  variables, tipus min/max/avg time request de n peticions.
>
>  Tot i que podria tornar-me a empapar part de la documentaci� de R, i
>  segurament seria en el fons una experi�ncia positiva, voldria saber si
>  alg� de vosaltres fa servir algun paquet que no sigui R i tingui una
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages