төөрөөд байгаа свичийг яаж засдаг юм бэ?

21 views
Skip to first unread message

Ariukaa Ariuk

unread,
Jun 8, 2016, 10:18:11 PM6/8/16
to LiMNux
switch

Almas

unread,
Jun 8, 2016, 10:35:00 PM6/8/16
to lim...@googlegroups.com
Гэрийг нь олж өгөх байх аа :-p

Механик гэмтэл бол хэцүү биз. Юу ч гэсэн firmware-ийг нь олж чадвал нэг upgrade хийгээд үзэж болж магадгүй.


2016-06-09 11:18 GMT+09:00 Ariukaa Ariuk <ariuk...@gmail.com>:
switch

--
Мэйлийн жагсаалтны хуудас: http://groups.google.com/group/limnux?hl=mn
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
Шинэ хэрэглэгчдэд:
Та бүхэн КИРИЛЛ үсгээр, мөн аль болох алдаагүй бичиж байна уу!!!
Ямар нэгэн зүйл хэлэлцэх, асуух, хариулах бол lim...@googlegroups.com хаягаар мэйлээр илгээнэ.
Та "LiMNux" бүлгэмийн жагсаалтанд бүртгэлтэй тул энэхүү захиаг хүлээн авч байгаа болно. Хэрэв жагсаалтнаас хасагдах хүсэлтэй бол дээр дурдсан "Шинэ гишүүдэд" бичлэгээс мэдээлэл авна уу.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "LiMNux" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to limnux+un...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages