Chrooted ssh, sftp access хэрхэн тохируулах вэ?

26 views
Skip to first unread message

Хүрэлхуяг Магсар

unread,
Apr 21, 2016, 8:24:12 PM4/21/16
to LiMNux
Сайн байцгаана уу?

Шууд асуудалаа биччих үү? Зарим хэрэглэгчийг зөвхөн заагдсан хавтасанд л хандаж файл хуулах, засах эрхтэй тохируулах хэрэгтэй байгаа юм. Гүүглэдэж үзтэл Chroot тохируулж зааснаас хавтаснаас гадагшаа хандах эрхийг хязгаарлаж болдог юм байна. Тэгээд интернэтээс янз бүрийн заавар хайж олоод нэг хэрэглэгчид chroot тохируулж үзсэн боловч эцэстээ ssh daemon-оо ажиллагаагүй л болгож дуусаад байх юм. Та бүхэн найдвартай заавар байвал хэлж тус болооч.
Систем: Ubuntu 14.04

Ерөнхийдөө доохи тохиргоог /etc/ssh/sshd_config дотох бичиж үзсэн ба заасан хавтас нь тухайн хэрэглэгчийн home хавтас юм.
SubSystem sftp internal-sftp
Match User chuser
ChrootDirectory /srv/chuser
ForceCommand internal-sftp
AllowTcpForwarding no
#UsePAM yes

Dolugen B

unread,
Apr 21, 2016, 9:42:57 PM4/21/16
to lim...@googlegroups.com
Сайн уу?

Энэ хуудсан дээрх аргаар хийж үзсэн үү? https://help.ubuntu.com/community/BasicChroot

--
--
Асуулт хариултын талбар: http://ask.linux.mn
ЮуТубe хуудас: http://www.youtube.com/limnux
Мэйлийн жагсаалтны хуудас: http://groups.google.com/group/limnux?hl=mn
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
Шинэ хэрэглэгчдэд:
Хэрэв та уг бүлгэмд элсээд хараахан уншиж амжаагүй байгаа бол "Шинэ гишүүдэд" зориулсан зөвлөгөөг http://groups.google.com/group/limnux/web/ хуудас руу орж заавал уншаарай.
Та бүхэн КИРИЛЛ үсгээр, мөн аль болох алдаагүй бичиж байна уу!!!
Ямар нэгэн зүйл хэлэлцэх, асуух, хариулах бол lim...@googlegroups.com хаягаар мэйлээр илгээнэ.
Та "LiMNux" бүлгэмийн жагсаалтанд бүртгэлтэй тул энэхүү захиаг хүлээн авч байгаа болно. Хэрэв жагсаалтнаас хасагдах хүсэлтэй бол дээр дурдсан "Шинэ гишүүдэд" бичлэгээс мэдээлэл авна уу.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "LiMNux" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to limnux+un...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.--
Dolugen.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages