Нээлттэй эхийн Mapillary програм ашиглан "Нийслэлийн Авто Замыг Зурагжуулах Аян"

18 views
Skip to first unread message

Enkhbat Dash

unread,
Aug 19, 2018, 12:33:30 PM8/19/18
to LiMNux
Сайн байцгаана уу?

Нээлттэй эхийн Mapillary програм ашиглан "Нийслэлийн Авто Замыг Зурагжуулах Аян" зарлагдсан байна. Дараах хаягаар орж сонирхоорой - https://www.facebook.com/events/2157566751126041/

Хүндэтгэсэн,

Д.Энхбат

KrEnSy MosQto

unread,
Aug 20, 2018, 11:30:30 AM8/20/18
to lim...@googlegroups.com
nc one ...

--
Мэйлийн жагсаалтны хуудас: http://groups.google.com/group/limnux?hl=mn
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
Шинэ хэрэглэгчдэд:
Та бүхэн КИРИЛЛ үсгээр, мөн аль болох алдаагүй бичиж байна уу!!!
Ямар нэгэн зүйл хэлэлцэх, асуух, хариулах бол lim...@googlegroups.com хаягаар мэйлээр илгээнэ.
Та "LiMNux" бүлгэмийн жагсаалтанд бүртгэлтэй тул энэхүү захиаг хүлээн авч байгаа болно. Хэрэв жагсаалтнаас хасагдах хүсэлтэй бол дээр дурдсан "Шинэ гишүүдэд" бичлэгээс мэдээлэл авна уу.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "LiMNux" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to limnux+un...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages