Ubuntu, Redhat 2 ямар ялгаатай вэ?

43 views
Skip to first unread message

Zulaa Zul

unread,
Dec 8, 2017, 4:31:58 AM12/8/17
to LiMNux
Ubuntu бол үнэгүй үйлдлийн систем харин Redhat бол үнэтэй гэж ойлгоод байгаа нь зөв үү. Үүнээс өөр ямар ялгаа байна? Манай сервер Ubuntu ҮС-тэй харин Redhat-н сургалтанд сууснаар өөрийн Ubuntu сервер дээрээ ажиллах чадвартай болох уу? 

Almas

unread,
Dec 17, 2017, 3:09:22 AM12/17/17
to lim...@googlegroups.com
Ubuntu - төлбөргүй.
Redhat Enterprise - төлбөртэй.
CentOS - Redhat-ын үнэгүй.

Доторх програмын багцууд нь ялгаатай. Ерөнхийдөө бүх линуксуудыг Redhat суурьтай, Debian суурьтай гэж хуваагддаг. Ubuntu бол Debian суурьтай.

Redhat сурсан байхад ерөнхийдөө бол ихэнх линукс систем дээр ажиллана. Гэхдээ нэлээн зүйл нь өөр учир үргэлжлүүлээд өөрөө судлаад хийгээд явахад болох байх. 

Ерөнхийдөө бол бага зэргийн ялгаатай.


2017-12-04 15:00 GMT+09:00 Zulaa Zul <tnz...@gmail.com>:
Ubuntu бол үнэгүй үйлдлийн систем харин Redhat бол үнэтэй гэж ойлгоод байгаа нь зөв үү. Үүнээс өөр ямар ялгаа байна? Манай сервер Ubuntu ҮС-тэй харин Redhat-н сургалтанд сууснаар өөрийн Ubuntu сервер дээрээ ажиллах чадвартай болох уу? 

--
Мэйлийн жагсаалтны хуудас: http://groups.google.com/group/limnux?hl=mn
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
Шинэ хэрэглэгчдэд:
Та бүхэн КИРИЛЛ үсгээр, мөн аль болох алдаагүй бичиж байна уу!!!
Ямар нэгэн зүйл хэлэлцэх, асуух, хариулах бол lim...@googlegroups.com хаягаар мэйлээр илгээнэ.
Та "LiMNux" бүлгэмийн жагсаалтанд бүртгэлтэй тул энэхүү захиаг хүлээн авч байгаа болно. Хэрэв жагсаалтнаас хасагдах хүсэлтэй бол дээр дурдсан "Шинэ гишүүдэд" бичлэгээс мэдээлэл авна уу.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "LiMNux" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to limnux+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages