VMware Vsphere 6.0

20 views
Skip to first unread message

someone

unread,
Apr 19, 2016, 2:26:27 AM4/19/16
to LiMNux
Би VMware Vsphere 6.0-ийг судалж байгаа юм аа. Туршиж байсан эсвэл ашигладаг хүн байвал зөвлөгөө өгөөч

Almas

unread,
Apr 19, 2016, 3:21:37 AM4/19/16
to lim...@googlegroups.com
Linux, Нээлттэй эхтэй холбоотой билүү?

2016-04-16 17:44 GMT+09:00 someone <anu1...@gmail.com>:
Би VMware Vsphere 6.0-ийг судалж байгаа юм аа. Туршиж байсан эсвэл ашигладаг хүн байвал зөвлөгөө өгөөч

--
--
Асуулт хариултын талбар: http://ask.linux.mn
ЮуТубe хуудас: http://www.youtube.com/limnux
Мэйлийн жагсаалтны хуудас: http://groups.google.com/group/limnux?hl=mn
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
Шинэ хэрэглэгчдэд:
Хэрэв та уг бүлгэмд элсээд хараахан уншиж амжаагүй байгаа бол "Шинэ гишүүдэд" зориулсан зөвлөгөөг http://groups.google.com/group/limnux/web/ хуудас руу орж заавал уншаарай.
Та бүхэн КИРИЛЛ үсгээр, мөн аль болох алдаагүй бичиж байна уу!!!
Ямар нэгэн зүйл хэлэлцэх, асуух, хариулах бол lim...@googlegroups.com хаягаар мэйлээр илгээнэ.
Та "LiMNux" бүлгэмийн жагсаалтанд бүртгэлтэй тул энэхүү захиаг хүлээн авч байгаа болно. Хэрэв жагсаалтнаас хасагдах хүсэлтэй бол дээр дурдсан "Шинэ гишүүдэд" бичлэгээс мэдээлэл авна уу.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "LiMNux" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to limnux+un...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages