ஈழக்கவிஞர் வ.ஐ.ச ஜெயபாலன் கைதும் பின்னணியும்.

1 view
Skip to first unread message

சிறகு இதழ்

unread,
Dec 2, 2013, 2:20:44 AM12/2/13
to lightacand...@googlegroups.com

வ.ஐ.ச. ஜெயபாலன் பற்றி:

1944-ஆம் ஆண்டு ஈழத்தில் பிறந்தவர். குறிப்பிடத்தக்க ஈழத்து எழுத்தாளர்களுள் இவரும் ஒருவர். அதிக கவிதைகளையும், சில சிறுகதைகளையும் எழுதியுள்ள இவர் சமூகவியல் ஆய்வுகளிலும் ஈடுபட்டுள்ளார்.

http://siragu.com/?p=11234

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages