சுதர்சனன் தலைமையில் டெல்லியில் நடைபெற்ற மர்ம கருத்தரங்கமமும் தீர்மானங்களும்...

0 views
Skip to first unread message

Muthamizh Vendhan

unread,
Jun 16, 2013, 8:18:56 AM6/16/13
to Muthamizh Vendhan
சுதர்சனன் தலைமையில் டெல்லியில் நடைபெற்ற மர்ம கருத்தரங்கமமும் தீர்மானங்களும்...

இததான இந்தியா காலங்காலமா பண்ணிட்டு இருக்கு...இது புதுசா என்ன?...எப்படியோ ஈழம் என்ற சொல்லையும், ஈழப் போராட்டத்தையும் நசுக்கவும், மழுங்கடிக்கவும் நடைப்பெற்ற கருத்தரங்கமே இது...

குண்டு கொடுத்து கொன்னுட்டு வீடு கட்டிதந்தோம், மிதிவண்டி தந்தோம்னு சொல்றவங்கதானடா நீங்க...

THE SRI LANKAN TAMIL LEADERS’ CONFERENCE 
NEW DELHI 2013

Conference organized by Parliamentarian Forum on Human Rights for Global Development, held at Constitutional Club of India, New Delhi, 110001, on 14th and 15th June 2013 adopted the following resolution unanimously:

WHEREAS, the participants of the Conference (Participants) express grave concern about the post war situation in North and East of Sri Lanka especially on the rigid military control over the political and economic life of the Tamil people, even after the end of the war, which extends to land grab for military extensions and other forms of Sinhalese Colonization and forced assimilation aimed at changing the demography and cultural identity of the people living there traditionally for centuries. The people are forced and coerced to flee from their lands and possessions calculated to undermine the just settlement to the Tamil national question.

Whereas, the state is engaged in attempts to control the political will of the Tamil people being an illegal fait accompli to the atrocities of the military forces and the extremist Sinhala hegemony who are engaged in various forms of land grab belonging to the people living there, those displaced and those who have fled as refugees exposing and exploiting the women facing a desperate lack of security, ignoring the continuing humanitarian crisis involving those displaced, disabled, widows, and children. In the contrary it is increasing sponsored terrorism against Muslims and carrying out alienation of lands in the up-country to the exclusion of the Tamils resident in these areas who are of Indian origin.

Whereas, the state is using the funds and aids granted for the welfare and rehabilitation of the victims of the war towards creating roads and other infrastructure facilities for rapid movement and acceleration by the occupying military forces to the cultural annihilation through removal of the identities of the Tamil people.
Whereas, the Participants cogitate the ruthlessly autocratic and embolden endeavors, starting from Divi Neguma legislation, to dilute the 13 amendment by scraping the safeguards in Article 154(G)(3) and the Article 154(A)(3) of the constitution, as a calculated act to make the Provincial Council set up meaningless. 

WHEREAS, the Participants recognize that the Indo-Sri Lanka Accord made in 1987 recognizing the traditional habitation of Tamil speaking people provides a framework for the management of their lands, security and developmental needs and affairs by Tamil speaking people, the participants request India to do everything possible within its’ means to seek the full implementation of the Indo-Sri Lanka Accord in the sprit it was intended for the accommodation of Tamil speaking people to live within their traditional lands.

WHEREAS, the Participants ruminate that the political solution for the Tamil speaking people should incorporate their aspirations and sacrifices they have made but believe that this meeting is not the place to discuss the modalities of the political realities that have occurred and request the steps that are needed to be implemented. 

The participants call upon India that in the event of Sri Lanka unwilling and finds ways and means to stifle and negate the full implementation of the accord, then India should ensure to promote the realization of the aspirations of the Tamil speaking people as further continued violence and oppressions calculated to accomplish the annihilation of the Tamil speaking people become a threat to regional, international peace and security. 

NOW, THEREFORE, the PARTICIPANTS Resolve and Request THAT: 

The Government of India to do everything possible before it is too late and renders the Accord meaningless and degrade the North and East to cantonment of the Sri Lankan forces. 

To stop all endeavors of Colombo to dilute the proposed 13th amendment against the sprit of the Indo-Sri Lanka Accord;

To ensure the transfer of all powers intended to the councils, as envisaged under the Accord and to ban all the alienation of the lands houses and other assets to any other persons, companies, or entities or the government until all the refugees and displaced persons are restored to the original traditional places. 

To ensure the Northern Provincial Council (NPC) election is held with proper monitoring;

To reduce the number of Armed forces and confine them to the barracks without intervention of the civilian life. 

To resettle the displaced Tamil speaking people and to protect the properties of all the inhabitants of the area and those of the refugees now living in India and other parts of the world;

To repeal the Prevention of Terrorism Act.

To release all political prisoners 

ADOPTED ON 15TH JUNE 2013.

Pon. Sathiaseelan
Chairman
Conference on Indo-Sri Lanka Accord (1987)
New Delhi
D3.JPG
D1.JPG
D2.JPG
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages