உலகின் முதல் மொழி தமிழ், முதல் மனிதன் தமிழன். இரண்டு லட்சம் ஓலைச்சுவடிகளில் வெறும் திருக்குறள், அகநானூறு, புறநானூறு மற்றும் சிலவற்றை மட்டுமே மொழிபெயர்க்கப்பட்டதில் உலகம் தமிழனை அன்னாந்துப் பார்க்கிறது. அனைத்தையும் படித்தால்? உலகத்திற்கு நாகரீகம், கலாச்சாரம், கலை, அறிவியல், மருத்துவம் என அனைத்தையும் கற்றுக்கொடுத்த நம் தமிழர்களின் இன்றைய நிலைதான் என்ன?

0 views
Skip to first unread message

Muthamizh Vendhan

unread,
May 13, 2013, 7:51:30 AM5/13/13
to Muthamizh Vendhan
உலகின் முதல் மொழி தமிழ், முதல் மனிதன் தமிழன். இரண்டு லட்சம் ஓலைச்சுவடிகளில் வெறும் திருக்குறள், அகநானூறு, புறநானூறு மற்றும் சிலவற்றை மட்டுமே மொழிபெயர்க்கப்பட்டதில் உலகம் தமிழனை அன்னாந்துப் பார்க்கிறது. அனைத்தையும் படித்தால்? உலகத்திற்கு நாகரீகம், கலாச்சாரம், கலை, அறிவியல், மருத்துவம் என அனைத்தையும் கற்றுக்கொடுத்த நம் தமிழர்களின் இன்றைய நிலைதான் என்ன?

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages