De waarheid achter de cijfers

1 view
Skip to first unread message

Auke

unread,
Apr 25, 2006, 6:29:00 AM4/25/06
to ligf...@googlegroups.com
Het aantal verkeersdoden is gedaald naar 817 in 2005, komend van 881
in 2004. De minister juicht en gaat nu de doelstelling aanscherpen:
750 doden in 2010. Het lijken ook prima cijfers en in Europees verband
is Nederland zelfs het enige(?) land dat de Europese doelstelling van
minder verkeersdoden lijkt te gaan halen.

Als je doorleest zit er echter een ander verhaal achter. Nederlanders
zitten steeds meer in auto's waarin het steeds lastiger wordt jezelf
dood te rijden. Die auto's vinden het echter steeds gemakkelijker een
ander dood te rijden, mits niet in een auto. Zo was er bij
voetgangers en fietsers vorig jaar zelfs sprake van meer verkeersdoden
en steeg in een jaar tijd het absolute aantal verkeersdoden in
veilige(!?) 30 km-gebieden van 35 naar 41. De balans _per dag_: 2
doden, 45 ernstig gewonden en 250 mensen die een spoedeisende
behandeling in het ziekenhuis krijgen.

3VO heeft wel een aantal maatregelen op het oog: 30 km/u binnen de
gehele bebouwde kom en autovrije schoolomgevingen. Politiek lijkt daar
echter niets te halen. Het wachten is op een regeringspartij met
serieuze macht die mobiliteit in een breder kader durft te plaatsen.

Auke - die even geen partij kan noemen

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages