Ruotsi luopumassa asevelvollisuudesta

3 views
Skip to first unread message

Patrick Uotinen

unread,
Dec 21, 2007, 9:16:11 PM12/21/07
to Liberalismi
Olette ehkä jo huomanneet tämän uutisen, mutta se on mielestäni siinä
määrin merkittävä, että se kannattaa julkaista täälläkin:

http://www.yle.fi/uutiset/ulkomaat/vasen/id78217.html

----------------------------------------------------------

> Ruotsi luopumassa asevelvollisuudesta
> Julkaistu 21.12.2007, klo 16.32 (päivitetty 21.12.2007, klo 16.37)
>
> Ruotsin puolustushallinnon mielestä maan asevelvollisuus pitäisi nykyisessä muodossaan
> lakkauttaa. Koulutettavaksi palkattaisiin vapaaehtoisia sotilaita ja merimiehiä.
>
> Perjantaina julkaistun luonnoksen mukaan vuosittain koulutettaisiin 4 500 ihmistä käytettäväksi
> valmiusjoukoissa. Asiasta kertovat Ruotsin tiedotusvälineet.
>
> Puolustusvoimien johto ei kuitenkaan ehdota asevelvollisuuden lakkauttamista kokonaan, vaan
> nykyinen käytäntö asetettaisiin "hyllylle" - eli yleinen asevelvollisuus olisi palautettavissa, jos
> tilanne Ruotsin lähialueilla muuttuu vakavaksi. Sopimusarmeijan myötä Ruotsin järjestely
> muistuttaisi tilannetta Britanniassa ja Ranskassa.
>
> Esitys asevelvollisuuden tulevaisuudesta on herättänyt vaihtelevia mielipiteitä. Ruotsin hallitus
> aikoo teettää asevelvollisuuskysymyksestä parlamentaarisen selvityksen.
>
> YLE Uutiset
>
----------------------------------------------------------

Olin siinä luulossa, että Ruotsissa oltaisiin oltu siirtymässä Tanskan
kaltaiseen valikoivaan asevelvollisuuteen, jollaista esim. Vihreiden
Osmo Soininvaara kannattaa. Sellaisessa ei nähdäkseni olisi
periaatteellista eroa vanhaan järjestelmään, jossa asevelvollisuus
myöskin koskee vain osaa väestöstä (suurinta osaa miehistä). Valikoiva
asevelvollisuus koskisi edelleenkin vain osaa väestöstä, hieman
pienempää osaa miehistä, mutta sen kohteeksi joutuvilla ei edellenkään
olisi entistä suurempaa valinnanvapautta, ja se olisi edelleen epätasa-
arvoinen, koska sen rasitteet kohdistuisivat vain osaan väestöstä.

Nyt Ruotsiin esitetty järjestelmä muistuttaisi Yhdysvalloissa ja
monissa Euroopan maissa, kuten Ranskassa, Belgiassa ja Alankomaissa
käytössä olevaa järjestelmää, eli rauhan aikaisesta
asevelvollisuudesta luovuttaisiin, ja varuskunnissa olisi rauhan
aikana vapaaehtoista henkilöstöä, joille maksettaisiin työstään
kohtuuullista palkkaa. Britanniassa käytössä olevasta järjestelmästä
se ymmärtääkseni eroaa sikäli, että suurin osa henkilöstöstä
suorittaisi vain koulutusjakson ja ehkä hiukan sitä pidemmän
varusmiesajan, ja siirtyisi sitten reserviin. Tässä Ruotsiin
esitetyssä mallissa valtio kuitenkin varaa mahdollisuuden palauttaa
asevelvollisuuden kriisitilanteessa, mikä on ymmärtääksen tilanne myös
mm. Yhdysvalloissa.

Mielenkiintoista on, että toisin kuin Suomessa on totuttu
ajattelemaan, aloitteellisia asevelvollisuuden poistamisessa näyttävät
Ruotsissa olevan porvaripuolueet. Myös Ranskassa oli vallalla
porvarihallitus kun asevelvollisuus poistettiin, Hollannissa ja
Belgiassa liberaalien ja sosialistien koalitio. Innostuisiko Suomenkin
porvarihallitus tutkimaan mahdollisuuksia asevelvollisuuden
poistamiseksi, vai onko tämä Suomessa mahdotonta merkittävän
liberaalipuolueen puuttumisen vuoksi (liberaalit ovat ilmeisesti
olleet edustettuina kaikissa eurooppalaisissa hallituksissa jotka ovat
poistaneet asevelvollisuuden)?

Patrick

Jussi Laakso

unread,
Dec 23, 2007, 6:41:15 PM12/23/07
to liber...@googlegroups.com
 Innostuisiko Suomenkin
porvarihallitus tutkimaan mahdollisuuksia asevelvollisuuden
poistamiseksi, vai onko tämä Suomessa mahdotonta merkittävän
liberaalipuolueen puuttumisen vuoksi (liberaalit ovat ilmeisesti
olleet edustettuina kaikissa eurooppalaisissa hallituksissa jotka ovat
poistaneet asevelvollisuuden)?


Suomen porvarihallitus pitäis saada tajuaamaan että se on nimenomaan kovan linjan sosialismia kun yhden miesikäluokan työpanos pakkososialisoidaan joka vuosi. Vaan eipä sillä että ne muutenkaan ois kaihtaneet sosialistisia ratkaisuja jos se vaan muuten sopii kuvioihin. Liberaaleissa taitais tosiaan olla ainoa toivo.

 
 

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages