Re: [liberalismi] Mistä seuraava lause

2 views
Skip to first unread message

Aleksi Heikkila

unread,
May 29, 2007, 7:20:57 PM5/29/07
to liber...@googlegroups.com
--- Reijo Heurlin <Re...@comp.fi> wrote:

---------------------------------
Arvatkaa mistä on peräisin seuraava lause:

Viikoittaiseen toimintaamme kuuluu kielen ja
vuorovaikutuksen,matematiikan, ympäristö- ja luontokasvatuksen,
liikunnan ja terveyden,eettisen kasvatuksen ja katsomuksen sekä
taiteen ja kulttuurinsisältöalueet.

Oikea vastaus: tiedotteesta, jonka päiväkoti jakoi
2-5-vuotiaiden lastenvanhempainillassa "asiakkaille".

Opinto-ohjelmaan siis kuuluu eettisen kasvatuksen ja
katsomuksensisältöalue, mutta ei leikkiminen, ellei sitten
taiteen ja kulttuurinsisältöalue yritä tarkoittaa sitä.

Lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat ovat onneksi täyspäisiä
ihmisiä.He eivät tuollaista sanahelinää laadi, vaan pitävät
huolta lapsista.

Mutta suureen kaupunkiin on ilmeisesti perustettu vakansseja,
joidenhaltijoilla ei ole muuta tekemistä kuin suoltaa
kapulakieltä itseäänhuonompipalkkaisen hoitohenkilökunnan
kiusaksi.


Pekka Seppänen, Talouselämän uusin numero


================================================================


Hei!

Laki lasten päivähoidosta 19.1.1973/36


2 a § (25.3.1983/304)

Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten
koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa
edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä.

Päivähoidon tulee omalta osaltaan tarjota lapselle jatkuvat,
turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä
monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lapsen lähtökohdat
huomioon ottaen suotuisa kasvuympäristö.

Lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti päivähoidon
tulee yleinen kulttuuriperinne huomioon ottaen edistää lapsen
fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä sekä tukea
lapsen esteettistä, älyllistä, eettistä ja uskonnollista
kasvatusta. Uskonnollisen kasvatuksen tukemisessa on
kunnioitettava lapsen vanhempien tai holhoojan vakaumusta.

Edistäessään lapsen kehitystä päivähoidon tulee tukea lapsen
kasvua yhteisvastuuseen ja rauhaan sekä elinympäristön
vaalimiseen.

Terv. Aleksi Heikkilä

____________________________________________________________________________________
Park yourself in front of a world of choices in alternative vehicles. Visit the Yahoo! Auto Green Center.
http://autos.yahoo.com/green_center/

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages