הועדה המחוזית של תל אביב שלחה את העירייה להכין שיעורי בית - מצורף סיכום סיור הועדה בפרויקט מגדלי בצלאל בתל אביב 31-7-2012

10 views
Skip to first unread message

נאמני לב תל אביב

unread,
Jul 31, 2012, 3:13:03 AM7/31/12
to ישראל גודוביץ' אדריכל, lev...@googlegroups.com, Myhood, אבי דוקטורציק, איילת אוקו, אשכנזי עו"ד נאמני לב תל אביב, אתי בוסידאן, אתי בוסידאן 2, גיא תמיר, גלעד גולדמן, חני מור, יעל גולן, מרגלית רוטשילד, נאמני לב תל אביב בגימיל, ניצה אבידן, שי גן אור, שמשון קריסטל פרטי, גאי חלמיש- יורדי הסירה, יעקב רנר, אריאל מקסים, דניאלה רוב רובע לב תל אביב, זיו שטרן, טליה זיגלמן, יובל הלפרין, יעקב דיק, ישראל גוטסמן תושב אזור, נועה עפרון, רותי אורבך 2, רן סטוטזן, שי שטיוברג, תמרה ירושלמי

תמונה מוטבעת 1


דף מידע לתקשורת

31-7-2012המאבק על שוק בצלאל בתל אביב

סיור הועדה המחוזית לתכנון ובנייה בתל אביב- יו"ר הועדה המחוזית שלח את העירייה להכין שיעורי בית


יו"ר הועדה המחוזית מר מיכה גידרון שלח את נציגי העירייה להכין תכנית כוללת למרחב העירוני הצמוד למגדלי בצלאל ולהראות כיצד שוק בצלאל משתלב בתכנית הפרויקט הכוללת.


הועדה המחוזית לתכנון ובנייה קיימה היום יום ב' 30/7/2012 סיור לימודי בשוק בצלאל. לחברי הועדה הצטרפו נציגים מטעם יזם פרויקט מגדלי בצלאל, נציגי מנהל הנדסה בעירייה , יועצים משפטיים של כל הצדדים ונציגי תושבים וסוחרים.


הסיור נמשך כשעתיים, היה מעמיק ומקצועי  והקיף את מתחם מגדלי בצלאל מכל הכיוונים. חברי הועדה בקשו ללמוד את מכלול הנושאים הקשורים בתכנית מגדלי בצלאל (אשר כבר החלה להבנות בטרם אושרו תכניות הבנייה). את התושבים והסוחרים ייצגו בסיור עו"ד עופר יעקב והאדריכל נתן גרוס. חברת המועצה וסגנית ראש העירייה לשעבר הגב' מיטל להבי הצטרפה לסיור במטרה להבטיח את שימור שוק בצלאל (לשעבר "בדרני")  ומורשתו.

במהלך הסיור קיים יו"ר הועדה המחוזית מר מיכה גידרון שיח בלתי אמצעי עם התושבים והסוחרים במקום. בסיום הסיור סיכם יו"ר הועדה המחוזית את הסיור  ושלח את נציגי העירייה לעדכן תכניות   בין השאר אמר מר גידרון את הדברים הנחרצים הבאים:


יש כאן נקודת חיכוך בין ישן וחדש, יש את זה הרבה בתל אביב. אפשר לחשוב שמפגש מסוג זה יסתדר לבד, אבל לא תמיד זה כך. לעומת זאת אפשר גם לתכנן את המפגש הזה מראש וכך צריך היה לעשות.


הסוחרים "מושכים" לצד שלהם אך מהצד השני צריך להסתכל גם על חשיבות פיתוח העיר. במידה ורוצים לראות בעתיד את הקומפלקס, עד רחוב אלנבי ועד רח' קינג ג'ורג',  אם מישהו יגיע למקום, לא הינו רוצים שיגיד כמו בסין "הנה  מצד אחד שכונה חדשה ולידה, מטר אחרי יש מבנים שלא משתלבים יחד".

המטרה בתכנית משמעותית מסוג זה שתראה משולבת  דוגמת הקומפלקס של הבימה (שם תוכנן הרובע כולו כחלק מתכנית חידוש התיאטרון), אם עושים קומפלקס עירוני מרכזי צריך שכל המתחם יראה כראוי ומשולב. על העירייה לחשוב על כך ולהכין תכנית חדשה לוועדה המחוזית ולקבל על כך את אישור הועדה.


יתכן וזה דורש השלמת תכניות, ויתכן שזה דורש תכניות חדשות מעבר לתכנון הקיים והשטח הקיים. אולם מהלך זה חיוני כדי לראות את המראה הכולל של האזור ומרכיביו, כגון קירוי השוק בצורה אחידה.

יו"ר הועדה לא רוצה לראות בעתיד מצב בו יש מבנים חדשים (שלא לומר יוקרתיים) ומצד שני יש מבנים מוזנחים. זה לא לטובת הפרויקט ולא לטובת העיר.

עוד הוסיף יו"ר הועדה שהסוחרים צריכים להבין שיחולו שינויים והם הולכים לעבור טראומה אך בהחלט יתכן כי בסוף  הם יצאו נשכרים (או לא) , בכל מקרה לקראת הדיון  בוועדה המחוזית בערר מבקש יו"ר הועדה מעיריית תל אביב להגיע עם תכניות חדשות המראות את המתחם כולו בראיה מרחבית כוללת.


יו"ר הועדה סיכם את דבריו בנימה אישית, העיר מתפתחת וקונפליקט של חדש מול ישן מוכר וידוע. (דוגמת שוק הפשפשים) אולם בסוף התהליך, 95% מהסוחרים יוצאים נשכרים. יחד עם זאת לא ניתן להתעלם מהשוק ולא ניתן לעשות "ניתוח סטרילי" לדבריו ולתכנן את המתחם החדש ללא השוק וסביבתו הקרובה.


יש לציין כי הסיור התקיים בהמשך לדיון בערר אותו הגיש עו"ד עופר יעקב לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בשם הסוחרים והתושבים, זאת לאחר שהועדה המקומית מצאה לנכון לדחות את התנגדות הסוחרים והתושבים לפרויקט. בדיון בערר שהתקיים ביום 27/7/2012 מצאה הועדה המחוזית ליקויים שונים בפעולות הועדה המקומית ודרשה מהעירייה לכנס מחדש את מליאת הועדה המקומית לדיון חוזר.


למרות זאת מנסה הועדה המקומית להתעלם מדרישה זו של הועדה המחוזית בניסיון להתחמק מדיון במליאת הועדה, שם אמורים להתכנס כלל חברי המועצה ולהחליט האם לתת ללא תמורה 10,000 מ"ר נוספים ליזם של מגדלי בצלאל, שטח אשר מכפיל למעשה את נפח הפרויקט.

 סיור הועדה המחוזית שהתקיים בשוק בצלאל שלח מסר נוסף לוועדה המקומית ולגורמי התכנון העירוניים לגבי תפקודם ואופן פעילותם בכל הקשור בפרויקט מגדלי בצלאל. 


סגנית ראש העירייה לשעבר הגב' מיטל להבי אשר השתתפה בסיור בקשה מיו"ר הועדה לבחון מחדש  את משמעות חלוקת ביצוע התכנית המקורית לשני שלבים. לטעת להבי חלוקה זו של התכנית תגרום לבעלי הנכסים שאינם כלולים בתוכנית ביצוע שלב א' נזק בלתי הפיך. לטענת להבי היזם לקח לעצמו את כל הזכויות המיועדות לשטחי שירות (כ 10,000 מטר, הכפיל את נפח הנכס שלו) ולא השאיר מטר אחד נוסף לפיתוח שלב ב' של המתחם ולמעשה השאיר את בעלי הנכסים שם חסרי כל.


הסוחרים והתושבים נערכים להמשך מאבק להצלת שוק בצלאל ומרכז העיר הלבנה ושואבים עידוד רב מאופן התנהלות הועדה המחוזית בהקשר זה.למידע נוסף:

עו"ד עופר יעקב מייצג את הסוחרים והתושבים משרד: 03-5638888,  of...@jg-law.co.il

סמי אביזוף- יו"ר ועד הסוחרים בשוק בצלאל: 050-7988389

תושבים:

טלי מדיין - 054-6202140

שמשון קריסטל - 050-5659571

נאמני לב תל אביב המייל: levt...@gmail.com

נאמני לב תל אביב בפיס בוק,   דף קבוצת הפעילים

 

נאמני לב תל אביב האתר שלנו:

https://sites.google.com/site/levtel100/

 

החתמה על עצומה - http://www.atzuma.co.il/levtel/

 

הבלוג שלנו

http://levtel10.blogspot.co.il/

 

ערוץ השידורים שלנו ב YOUTUBE

http://www.youtube.com/user/levtel

 

תמונה מוטבעת 2

נציגות: גלעד גולדמן 0523-987908
לוגו מרכזי נאמני לב תל אביב למכתבים.jpg
נאמני לב תל אביב כרטיס ביקור.jpg
סיכום סיור מיכה גידרון לתקשורת מיום 31-7-2012.doc
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages