Fwd: עבודות להקמת מגדלי שוק בצלאל בתל אביב יחלו אחרי חג העצמאות למרות שטרם מוצו הליכי ההתנגדות החוקיים בעירייה 16-4-2012

5 views
Skip to first unread message

נאמני לב תל אביב

unread,
Apr 16, 2012, 4:41:12 AM4/16/12
to lev...@googlegroups.com, Myhood, אבי דוקטורציק, איילת אוקו, אשכנזי עו"ד נאמני לב תל אביב, אתי בוסידאן, אתי בוסידאן 2, גיא תמיר, חיה ניר, חני מור, יעל גולן, מרגלית רוטשילד, נאמני לב תל אביב בגימיל, ניצה אבידן, שי גן אור, שמשון קריסטל פרטי


 

נאמני לב העיר

התארגנות תושבים למען איכות חיים בלב תל אביב

 

העירייה מקדמת את בניית מגדלי שוק בצלאל בטרם הושלמו הליכי התכנון והבנייה החוקיים

חברת אלעד ישראל מגורים, וחברת צמח המרמן הודיעו לסוחרי השור ולתושבים על התחלת עבודות להקמת מגדלי בצלאל. היזם שלח מנשר לתושבים. מהעירייה נמסר כי העבודות יחלו אחרי החג.

כזכור ועד סוחרי שוק בצלאל ותושבי לב תל אביב הגישו התנגדויות לפרויקט מגדלי שוק בצלאל בוועדה המקומית לתכנון ובנייה של עיריית תל אביב, נכון לרגע זה לא קיבלה הועדה החלטה המאשרת את הפרויקט. למרות זאת היזמים יחלו בעבודות בגיבוי העירייה מיד לאחר החג.

יו"ר ועד סוחרי השוק מר סמי אביזוף, מסר כי בפגישה שהתקיימה עם סגן ראש העירייה מר ארנון גלעדי ביום א' 15/4/2012 נמסר כי העבודות במתחם שוק בצלאל אינן קשורות להקמת מגדלי שוק בצלאל וכי מדובר בהסכם בין היזם לעירייה הקשור לעבודות תשתית להקמת חניון  בלבד (דוגמת עבודות ברח' שנקין). לאור זאת טוענת העירייה היזם אינו צד בנושא זה ואין צורך לקבל כל אישור לעבודות הנ"ל. לטענת העירייה לסוחרים ולתושבים לא מגיע כל פיצוי מאחר ועבודות מסוג זה בוצעו למרות התנגדות סוחרים ברח' שנקין ושוק התקווה וכיום כולם מרוצים. פעולה דומה תבוצע גם בשוק הכרמל לדברי העירייה.

לטענת ועד הסוחרים והתושבים מנסה העירייה לקבוע עובדות בשטח בטענה שמדובר בעבדות תשתית רגילות של שיפור כבישים וחניות. בפועל במסגרת עבודות אלה יסגרו רחובות מכבי וטשרניחובסקי וכל שטח שוק בצלאל. עבודות החפירה של החניון תת קרקעי הם למעשה התחלת בניית המגדלים במקום עוד בטרם מתן תוקף חוקי לתוכנית המגדלים.

התושבים טוענים כי התחלת החפירה של חניון עבור 800 כלי רכב מהווה חלק מהותי ובלתי ניתן להפרדה מפרויקט המגדלים באתר ואין להתחיל בעבודות החפירה עד מיצוי כל הליכי ההתנגדות בנושא זה. ועד הסוחרים באמצעות עו"ד עופר יעקב אף הגישו בקשה לצו ביניים בבית המשפט המחוזי למניעת כל עבודות החפירה במקום אולם בית המשפט לא קיבלת את עמדת הסוחרים בטענה כי ליזם יש את כל האישורים הנדרשים והתמיכה הדרושה מהעירייה. דומה כי העירייה עושה ככל שניתן לקדם את העבודות במקום ללא כל התייחסות למצוקות הסוחרים והתושבים ולמעשה מונעת מהם מיצוי הליכי התנגדות חוקיים כנדרש בחוק.

חשוב להדגיש כי לאורך כל תהליך התכנון להקמת החניון והמגדלים לא היה אף גורם עירוני מוסמך אחד אשר לקח על עצמו לתאם ולגשר בין הסוחרים, התושבים והעירייה. כיום ברור לכל כי התוכנית כולה להקמת חניון ומגדלים נתמכת באופן מוחלט ע"י העירייה אשר מתעלמת לחלוטין מעמדות התושבים והסוחרים במקום. גם הליכים חוקיים כגון דיונים בוועדות תכנון המיועדים למטרה זו אינם מבוצעים כנדרש ולמעשה העבודות מתחילות בטרם מוצו הליכים אלה.

לתושבים ולסוחרים ברור כי  אין להשוות הקמת חניון ל 800 כלי רכב ובניית מגדלי מסחר ומגורים במקום לשיפוץ תשתיות של כביש או שוק. אולם כאמור העירייה עושה שימוש ציני בתקנות שונות כדי לעקוף הליכי תכנון ובנייה ולמעשה תחל בבנייה בלי לקבל את אישורי הועדות בנושא.

ביום א' הקרוב, בשעה 11:30 בשוק הכרמל יערך מפגש בין נציגי הסוחרים והעירייה להצגת תוכנית העבודה במקום. הסוחרים והתושבים מתארגנים במטרה להבהיר לעירייה את תביעתם למצות את הליכי התכנון כחוק ולא לאפשר התחלת החפירות במקום.

 


מצורף תקציר עמדת התושבים בנושא התנגדות למגדלי שוק בצלאל

1.       אופי האזור: הרחבות בהם אנו גרים קיימים מזה 80 שנה ומתאפיינים כסביבה שקטה בה מתגוררים תושבים רבים בגילאים מבוגרים בשילוב אוכלוסייה צעירה יותר המתגוררת על פי רוב בשכירות. מאז ומעולם היה הרחוב שלנו חד סטרי ותנועת המכוניות בו הייתה שקטה.

2.      אזור לשימור: האזור כולו נמצא באזור ההכרזה של אונסק"ו והוכר כאזור לשימור מתחמים עירוניים.

3.      שימושים בעבר: כאשר רכשנו את הדירות אשר בבעלותנו, שימש שטח המתחם המדובר לספורט ונופש הכוללים מגרשי ספורט, טניס ואולמות ספורט ותרבות לטובת תושבי השכונה.

4.      בהמשך שימש השטח כמתחם חנייה בו ניתנו לתושבים זכויות חנייה עודפות.

5.      פגיעה בתושבים: התוכנית החדשה פוגעת בתושבים הגרים בשכנות למתחם באופן קשה ביותר במיוחד בכל הקשור בצפיפות תחבורתית, רעש, זיהום אויר ומחסור חמור בחניות. למעשה לא יתאפשר לתושבי הבתים השכנים למתחם לחנות כמקובל ליד ביתם כבעבר. פגיעה זו תתורגם גם לירידה בערך הנכסים באזור.

6.      שטחי ציבור: בנוסף התוכנית מבטלת למעשה את שטחי הציבור אשר שימשו בעבר לצרכי ספורט (כגון מגרשי ספורט, טניס, ואולמות ספורט).

7.      פרסום התוכנית: עיריית תל אביב פורסמה הודעה בדבר הפקדת תוכנית שינויים לתב"ע מספר תא/מק/2250 ב' בשם "מגרש מכבי-שוק בצלאל. התוכנית מפורטת בסמכות הועדה המקומית. בהתאם לתוכנית הנ"ל מבוקשים מספר שינויים בתב"ע הקיימת.

8.      מטרות תוכנית שיפור מערך תנועה: בסעיף 2.1 במטרות התוכנית נאמר בסעיף 4 כי אחת המטרות היא "שיפור מערך התנועה ותוספת מקומות חנייה במתחם".

9.      מטרות תוכנית מבני ציבור: בסעיף 2.1 נאמר כי אחת ממטרות התוכנית היא תכנון מחודש למבני ציבור במיקום מיטבי.

10.  מטרות התוכנית הגדלת כמות דירות: בסעיף 2.2.4 נקבע כי יוגדל מספר הדירות במתחם מ- 124 דירות ל 160 דירות לפי חלוקה של שטחים (1/3 גודל עד 60 מ"ר, 1/3 גודל עד  70 מ"ר, 1/3 גודל מעל 80 מ"ר.). סה"כ תוספת של 36 יחידות דיור למתחם.

 

ההתנגדות:

 

1.התנגדות בנושא חניות

לאור זאת ובהתאם לסמכות הועדה אנו מתנגדים לחלוקת חניות כפי שמופיעה בסעיף 6.5 בתוכנית. אנו מבקשים כי מהנדס העיר בהתאם לסמכותו יעדכן ויקבעו מחדש ובאופן תקין (במידת הצורך כחלק מהתנאים להיתר בנייה סעיף 6.2) , והולם את צרכי התושבים את חלוקת החניות לפי הסדר הבא:.

 

ההתנגדות להגדלת חניות: אנו מתנגדים להגדלת כמות החניות במתחם מ  720 מקומות חנייה בתוכנית הקודמת ל 870 מקומות בתוכנית החדשה. לטענתנו אין כל צורך בתוספת חניות מאחר ומדובר במתחם מגורים ומסחר האמור לשמש את תשובי המתחם והאזור בלבד ובהחלט ניתן להסתפק ב 720 חניות ולא לסכן בתוספת חניות את איכות החיים עומסי תחבורה ויציבות המבנים באזור כתוצאה מהרחבת חניה תת קרקעית מתחת לצירי התנועה.

 

בהתנגדות להקצאת חניות למגורים בהיקף שנקבע: אנו מבקשים להגדיר כי יוקצו לדיירי המתחם חניות אך ורק בהתאם לכמות הדירות הנבנות במתחם עצמו ולא יותר מ 160 חניות לדיירים (לפי מספר הדירות), חנייה אחת לכל דירה ולא יותר מכך. אין כל הצדקה להקצות לדיירי הבניית 2 חניות לדירה.

 

יתרת החניות (560 חניות לפי חישוב של סה"כ 720 חניות בהפחתה של חניות המיועדות לדיירים או 710 חניות במידה והתנגדות התושבים להקטנת החניון לא תתקבל) יוקצו לטובת דיירי השכונה אשר לפי חישוב שלנו מדובר במעל ל 50 בתים הנמצאים בקרבת המתחם והצפויים להיפגע מעומסי חניה ותחבורה כתוצאה מהבניה.

 

ג. התנגדות להגדרה חנייה לטובת הציבור (סעיף 6.5.2): אנו מתנגדים להגדרה  "חניה לטובת הציבור" עבורה מיעדים המתכננים 330 חניות בתוכנית המורחבת,

אנו דורשים כי יוגדר חנייה אך ורק עבור דיריי השכונה, והרחבות הסמוכים והאזור.

וללא תשלום. זאת בהתאם למודל קודם הקיים כיום בו ניתנו חניות לטובת תושבים הגרים בשכונה בקרבת המתחם  דוגמת פרויקט "אסותא". זאת במטרה לפצות את התושבים על פגיעה באיכות חייהם ואבדן זכאותם לחניות כחלק מזכויותיהם הלגיטימיות לחיים סבירים במרחב העירוני.

 

ד. ביטול הגדרה חניות למסחר: אנו מבקשים לצמצם ל רמה של  0 את כמות החניות המיועדות לשימושי "מסחר". זאת מאחר והשטחים המסחריים נועדו לשרת אך ורק את תשובי האזור ואין כל הצדקה ליעד חניות נוספות במתחם לשימושים המוגדרים  "מסחר" עבור ציבור שאינו גר בשכונה. דרישתנו זו מעוגנת במדיניות משרד הפנים והעירייה אשר נועדו להפחית משמעותית את כמות כלי הרכב הנכנסים ללא צורך למרכז העיר תל אביב, מגבירים את הצפיפות ויוצרים זיהום אויר ומטרדים נוספים ללא כל הצדקה.

 

ה. התנגדות להפרדת חניונים למגורים משאר חניונים: אנו מתנגדים להפרדה של חניונים למגורים משאר חניונים (סעיף 6.5.4 ) מאחר ואין צורך להפריד בשל העובדה שכל החניון אמור לשמש למגורים של תושבי הבניין ותושבי השכונה. אין כל הצדקה ליעד חניונים לשימושים אחרים מאחר והשימושים האחרים (מסחר ) אמורים לשמש אך ורק את תושבי האזור והשכונה.

 

ו. התנגדות לנושא אחזקת חניונים: לגבי סעיף 6.5.3 בנושא אחזקת החניונים והפעלתם אנו מבקשים להגדיר בשיתוף התושבים את ההסכם בנושא החניות אשר ייחתם בין העירייה לבין היזם בטרם תאושר התוכנית וזאת בתהליך של שיתוף הציבור. אנו דורשים להקצות לתושבים הגרים בצמוד למתחם חניות באותם התנאים שמקבלים דיירי הבניין עצמו (ללא כל תשלום נוסף) לאור הפגיעה החמורה באיכות חייהם של תושבים..אנו מבקשים כי הסדרים אלה יקבעו בשיתוף התושבים ובמידת הצורך והאפשר כחלק מהתנאים למתן היתר בנייה (סעיף 6.2)

 

  1. התנגדות להחלטות בנושא שטחים ציבוריים

בהתאם למטרות התוכנית (סעיף 3) תכנון מחודש לשטחי ציבור ומיקום אנו מתנגדים לתוכנית לפי הפירוט הבא:

התנגדות לאופן חלוקה והקצאת שטחים: אנו מתנגדים להחלטה להקצות את השטחים הבנויים המוקצים לטובת הציבור כפי שנקבע בתוכנית. השטחים שאינם מספקים (שלא לומר מבזים).

הקצאה של 2.66% מהשטח העיקרי לשימוש הציבור בפועל (שטח שאינו מוגדר) ביחס לסה"כ השטח העיקרי אינה מספקת.

כמו כן ההחלטה להקצות סה"כ  800 מ"ר המיועד לציבור המהווה   6% ביחס לשטח המבונה אינה מספקת כלל ועיקר.

צורכי הציבור באזור מרובים ומגוונים במיוחד כאשר מדובר בתוספת בנייה במרכז עיר הישן והמיועד לשימור אשר כל תוספת בנייה ציבורית בתוכו מורכבת ומוגבלת. יש לנצל את ההזדמנות במתחם החדש ולהבטיח את התמורה הציבורית הראויה לתושבים הגרים במתחם ומחוצה לו.

כמו כן יש לזכור כי המתחם כולו ביטל שטח נופש ופנאי המיועד לשימושים ציבוריים ואשר כלל מתקני ספורט ונופש בהיקף רחב (כולל שטח מבונה).

 

לאור זאת אנו דורשים את הדברים הבאים:

א.הגדלה משמעותית של שטחים המיועדים לשימוש הציבור לרמה של לפחות  1500 מ"ר (כ 11% מהשטח הבנוי) אשר תשרת את צרכי הציבור באופן ראוי. במידת הצורך ניתן לוותר על חלק מהשטחים הפתוחים המיועדים כיום לשימוש הציבור כחלופה לתוספת זו.

 

ב.אנו דורשים לבטל את הגדרת השימוש  "גני הילדים" בשטח 103 ולקבוע את השימושים והצרכים בשיתוף הציבור תוך מתן דגש בעתיד גם על מתקני ספורט, מועדונים חברתיים הפועלים כשלוחת המתנ"ס , ומתקנים לאוכלוסיה המתבגרת בשכונה. כמו אם יוגדר השטח בכל זאת לשימוש גני ילדים כי אז יש להוסיף כי במידה ואין צורך בגני ילדים ישמשו השטחים הציבוריים לצרכים אחרים אשר יוגדרו בשיתוף התושבים ותובטח הפעלתם ע"י העירייה והיזם בהסכם בין היזם והעירייה.

 

ג.השלמת בניה: אנו דורשים ליצור התחיבות ברורה של היזם והעירייה להשלים את כל המתקנים המיועדים לשימוש הציבור ולהתחייב להפעלתם מיד עם אכלוס המבנה ולאורך תקופה בלתי מוגבלת כתנאי להיתרי בנייה ואכלוס ולאחר התייעצות בשיתוף הציבור. כמו כן אנו דורשים להבטיח את הפעלתם ותחזוקתם לאורך שנים. זאת בדומה לחובה המוטלת על היזם והרשות לתחזק את השטחים הפתוחים (סעיף י' 4 הוראות מיוחדות)  יקבע כי תחזוקת מבני הציבור בשטח המבונה תהיה בידי חברת ניהול אשר תקבע בכפוף להסכם עם עיריית תל אביב ובשיתוף הציבור.

 

ד.אנו דורשים כי תכנון השטחים הציבוריים הפתוחים והמבונים יבוצע בשיתוף הציבור ותוך התחשבות במפגעי רעש ואיכות הסביבה. כל זאת במסגרת התנאים להיתר בנייה (סעיף 6 ) פרק י"א פרק י"ד, שם יש להוסיף כי התכנון והשימושים יקבעו בשיתוף הציבור. כמו כן בהתאם לסעיף 6.3 יש להוסיף כי היתרי אכלוס יינתנו לאחר יישום כל התנאים בסעיף 6.2 ובתנאי שתובטח הפעלת השימושים בשטחים הציבוריים המבונים (לא רק מסירת המבנים לרשות העירייה, אלא גם הפעלת השימושים).

 

2.      התנגדות בנושא תנאים להיתרי בניה- שמירה על איכות הסביבה

התנגדות להרכב השטחים המסחריים: אנו דורשים כי הרכב ואופי השטחים המסחריים יתחשב בצרכי התושבים ויבוצע בתהליך של שיתוף הציבור והתנגדויות במטרה למנוע יצירת מטרדי רעש ואיכות הסביבה.

אנו דורשים:

א.להגביל ולמנוע באופן מוחלט מיקום של בתי אוכל ובתי קפה הפרוסים על שטחים פתוחים מחוץ לשטח הפנימי של המתחם. הכוונה לבתי קפה אשר ימוקמו ברחבות המקיפים את המתחם ויגרמו לתושבים הגרים בשכנות למתחם שינוי מהותי באיכות החיים הקיים כיום ויצירת מטרדי רעש ופגיעה באיכות החיים.

 

ב.להגביל באופן מוחלט ומראש  כחלק מהתנאים למתן היתרי בנייה ואכלוס את באפשרות לקיום אירועי רחוב, פסטיבלים, שווקים פתוחים, הצבת דוכנים בשטח הפתוח של המתחם וברחבות שמחוץ למתחם. בהקשר זה אין לחרוג מהקובל כיום בשטח הקיים של שוק בצלאל ורק בשטח השוק ולא מעבר.

ג.להגביל באופן מוחלט הפעלת מוקדי בילוי בידור ובתי קפה בשטחים הפתוחים מעבר לשעה 17:00 בערב.

 

לשתף את הציבור בהגדרות אופי שימושי המסחר במתחם כולל חיוב הבעלים בהליכם של פרסום ומתן אפשרויות להתנגדות בכל הקשור בעסקי בידור והסעדה פאבים ומוקדי בידור נוספים. 

3.      מניעת מטרדי בנייה

אנו מבקשים לכלול בתוכנית הגדרות ברורות המיועדות למנוע פגיעה באיכות החיים של התושבים במהלך תקופת הבנייה.

יקבע כי המתחם יבנה ללא שלבים במטרה להבטיח כי הבנייה לא תמשך שנים.

יקבע כי לא תאושר בניה בשעות הערב והלילה ולפחות בין השעות 17:00- 07:00 לא תהיה בנייה במתחם.

יקבע כי לא יוקצו ליזם שטחי חנייה בתקופת הבנייה על חשבון חניות השייכות לדיירים ברחבות הסמוכים לפרויקט (גם לא בתשלום) וכל פעילות הבנייה תבוצע אך ורק בשטח המתחם עצמו

יקבע כי תוגבל כניסה של רכבים כבדים לאזורים מוגדרים ובשעות מוגדרות במטרה להפחית למינימום הפרעה לתושבי השכונה. 

 

נשמח להוסיף ולהבהיר טעמים אלו ואחרים בפני הועדה ונבקש את רשותה להופיע בפניה אם וכאשר הנושא יעלה לדיון.

 

 

 

--
נאמני לב תל אביב- התארגנות תושבים למען איכות חיים בלב ת"א
המייל שלנו :levt...@gmail.com 
צרו איתנו  קשר והצטרפו להתארגנות : בפייס בוק  – חפשו את נאמני לב תל אביב
 האתר שלנו באינטרנט – נאמני לב העיר :
 https://sites.google.com/site/levtel100/home
 
 ערוץ השידורים שלנו ב YOUTUBE
 

 חתמו על העצומה :
http://www.atzuma.co.il/levtel/
הצטרפו כמתנדבים- טופס הרשמה למתנדבים לחצו כאן לקישור
\http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGE4cE54bTBFX1FON25EMUQ3TEhkeUE6MA
נציגות: גלעד גולדמן 0523-987908--
נאמני לב תל אביב- התארגנות תושבים למען איכות חיים בלב ת"א
המייל שלנו :levt...@gmail.com 
צרו איתנו  קשר והצטרפו להתארגנות : בפייס בוק  – חפשו את נאמני לב תל אביב
 האתר שלנו באינטרנט – נאמני לב העיר :
 https://sites.google.com/site/levtel100/home
 
 ערוץ השידורים שלנו ב YOUTUBE
 

 חתמו על העצומה :
http://www.atzuma.co.il/levtel/
הצטרפו כמתנדבים- טופס הרשמה למתנדבים לחצו כאן לקישור
\http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGE4cE54bTBFX1FON25EMUQ3TEhkeUE6MA
נציגות: גלעד גולדמן 0523-987908

התחלת עבודות בשוק בצלאל.jpg
נאמני לב תל אביב לתושבים בנושא התחלת בנייה לאחר יום עצמאות בניגוד לנהלים מעודכן מיום 16-4-2012.doc
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages