שמירת הלשון ותיקון הדיבור

7 views
Skip to first unread message

אוריאל פרנק

unread,
Apr 20, 2023, 9:08:01 AM4/20/23
to
שלום רב, 

האזינו:    137. שמירת הלשון ותיקון הדיבור

מוקדש לזכרו של קרוב משפחתי וידידי, ר' דב שבתי (ברי) בן יהושע לייב ועטל גרינסטון ז"ל, שנלב"ע היום, כ"ט ניסן תשפ"ג.

כט"ס, בשורות טובות וחודש טוב,
אפ"ר 


גלות מצרים התחילה מדיבור של לשון הרע: "וַיָּבֵא יוֹסֵף אֶת דִּבָּתָם רָעָה אֶל אֲבִיהֶם" (בראשית לז ב), ומכאן התגלגלו הדברים למכירת יוסף ובסופו של דבר לירידת בנ"י לגלות מצרים.
התיקון לחטא הדיבור הוא חג הפסח – החג שבו "פה סח", כמו שמוזכר בשער הכוונות (פסח, דרוש ה'): הפה שלנו מַרבה לשוחח בשבחו של הקב"ה בליל הסדר, תוך חיבור רב-דורי של אבות וארבעה בנים, בעלי בתים ואורחים שונים בחבורה אחת. בכך מתקנים את חטא הפה שגרם לפירוד ולגלות מצרים.
שמירת הלשון ותיקון הדיבור מתבצעים גם בהגדה של פסח בליל הסדר, גם בספירת העומר, גם בקריאת דיני הצרעת בפרשות תזריע ומצורע, וגם בתפילה: בכל תקופה זו החל מיו"ט ראשון של הפסח, מרגילים את לשוננו בדיבור עם רבש"ע לתפילה חדשה, ללא הזכרת גשם וללא בקשת מטר.
 
ומה דין מי שטעה והזכיר שה' הוא "מוריד הגשם" בקיץ?
כיוון שבקיץ אין שבח בהורדת גשם, חייב לחזור ולתקן לשונו. ובכך שחוזר ואומר את ברכת "מחיה המתים" בלי הזכרת "גשם" – ביטל אמירתו ותיקן את טעותו.
במקרה של ספק אם הזכיר מוריד הגשם אם לא – עד 30 יום בחזקת שהזכיר הגשם כפי ש"רגל על לשונו", וצריך לחזור.

כמה ערכים ויסודות למדנו מכאן:
  • יש חשיבות לכל מילה שאנו מוציאים מפינו. אבל יש גם ערך לשתיקה, לאי האמירה.
  • לומדים מכאן על גמישות המוח, שיכול לעקור הרגלים, ולקנות במקומם הרגלים חדשים ודיבורים מתוקנים תוך זמן קצר.
  • וכמובן – יסוד התשובה: למי שחושב ש"ככה מדברים וזהו", או "אני מדבר כך ולא תשנו אותי" -- יש כאן מסר חשוב של "חינוך לשוני": אפשר לתקן!שער הכוונות פסח דרוש ה'‬
וז"ס פסח פ"ה ס"ח שהוא אור המקיף הזה היוצא בסוד שיחה מן הפה וגם זה ע"ד מה שנת"ל בענין ספירת העומר וע"ש.
עוד: וזהו לשון פסח פ"ה ס"ח …ולכן צריך להרבות בסיפור שבח יציאת מצרים.
ובזה תבין טעם מצוה לספר ביציאת מצרים בליל פסח כי פסח רצונו לומר פ"ה ס"ח שהם בחינת אור המקיף היוצא מן הפה בבחינת שיחה ודיבור לכן צריך לספר ביציאת מצרים כי יציאת מצרים הוא יציאת החסד מן הגרון הנקרא מצרים מקום צר.  

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages