חידה דקדוקית לפרשת נח

2 views
Skip to first unread message

אוריאל פרנק

unread,
Oct 9, 2021, 3:35:11 PM10/9/21
to
1. איזה שם מופיע פעמיים בדיוק ברשימת צאצאי נח? 
2. שם זה מופיע פעם שלישית בהמשך הספר. היכן? 
3. "ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא". התשובה לחידות 1+2 יכולה להוות מקור ל"שני הסוגים", וגם לסוג השלישי ש"ביניהם"... 
מהם הסוגים?
4. שם נוסף מופיע פעמיים ברשימת צאצאי נח, אבל בתוספת קטנה וחשובה. מהו?
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages