וְיִרָאוּן או וְיִרָאוּ

1 view
Skip to first unread message

אוריאל פרנק

unread,
Jan 24, 2022, 3:45:38 AMJan 24
to משה צוריאל
יעוין כאן על עתיד מוארך:
אפ"ר


מאת משה צוריאל <‪geul...@gmail.com‬‏>:‬
אני פונה לקהל חובבי תורה שבכתב, אם יוכלו להוסיף ביאור לשאלה זאת.
תודה מראש,
משה צוריאל

דברים יג, יב –

בענין הריגת מסית ומדיח:

דברים (יג, יב) וְכָל יִשְׂרָאֵל יִשְׁמְעוּ וְיִרָאוּן וְלֹא יוֹסִפוּ לַעֲשׂוֹת כַּדָּבָר הָרָע הַזֶּה בְּקִרְבֶּךָ:

 

יש לעיין, בארבע מקומות אמרה תורה שהורגים בפומבי את הפושע, לשון "ישמעו וייראו". ושלושה מקומות כתוב "וייראו" בלי נ' סופית, ורק בפסוקינו בענין הריגת מסית ומדיח יש ן' סופית במלת "וייראו".

 

פסוק שני, בענין הריגת זקן-ממרא, אחד מחכמי הסנהדרין שאינו ממושמע לפסוק כדעת הרוב שבסנהדרין:

דברים (יז, יג) וְכָל הָעָם יִשְׁמְעוּ וְיִרָאוּ וְלֹא יְזִידוּן עוֹד:

 

וכן פסוק שלישי, בענין עד זומם -

דברים (יט, כ) וְהַנִּשְׁאָרִים יִשְׁמְעוּ וְיִרָאוּ וְלֹא יֹסִפוּ לַעֲשׂוֹת עוֹד כַּדָּבָר הָרָע הַזֶּה בְּקִרְבֶּךָ:

 

וכן פסוק רביעי, הריגת בן סורר ומורה -

דברים כא - וּרְגָמֻהוּ כָּל אַנְשֵׁי עִירוֹ בָאֲבָנִים וָמֵת וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ וְכָל יִשְׂרָאֵל יִשְׁמְעוּ וְיִרָאוּ:

 

הנצי"ב ("העמק דבר" על דברים ה, ל) מפרש כי נ' סופית באה להקטין ולצמצם. וכן כתב במקומות נוספים (שמות יח, כו – ושם יט, ד – וכן על שאילתות דר' אחאי גאון, בספרו "העמק שאלה" סי' קסג סעיף ד).

 

לפי זה נבאר בענייננו, כי עם ישראל  טבוע כל כך בסלידה מעבודה זרה, שאין להם התקוממות נפשית וזעזוע עמוק על הריגת רשע הפרוץ בכך, כי כולם שונאים אותו. הטעם לזה מפני שכל עם ישראל כולו שמעו שתי הדברות הראשונות בעצמם, הכוללים איסור עבודה זרה, בלי תיווכו של משה רבינו (מכות כד, א). ולכן על ישראל נאמר "מאמינים בני מאמינים" (שבת צז,א). ומי שאינו מאמין, ודאי הוא מצאצאי הגרים שהסתפחו לעם ישראל. ולכן יש לישראל סלידה נפשית עמוקה מחטא ע"ז והיראה שמגיעה להם אחרי הריגת מסית  ומדיח היא מתונה, כי כבר היתה להם יראה מעבירה זאת עוד לפני זה.

 

וקצת ראיה להסבר זה כי כאן כתוב "וכל ישראל," אבל בהריגת זקן ממרא כתוב "וכל העם", לאו דוקא ישראל. ובהריגת עד זומם כתוב "והנשארים" ולא "וכל ישראל".

 

רק בהריגת "בן סורר ומורה" כתוב גם כן "וכל ישראל". ובזה נראה לי לתרץ כי ר"א אבן עזרא (דברים כא, יח) מסביר הטעם שהורגים את הבן הזה:

"והנה זה כמו אפיקורוס כי לא יבקש חיי העוה"ז כי אם להתענג בכל מיני מאכל ומשתה" [עכ"ל]. והנה בשאר עבירות הנזכרים אין לכל יהודי ממה לפחד. כי מעבודה זרה רובם נזהרים, כדלעיל. וחטא זקן ממרא שייך רק לזקני הסנהדרין, וכל המון עם ישראל אין להם לירא מהנסיון הזה. וענין עד זומם, רוב בני אדם לא נתקלים במצב שצריכים למסור עדות בבית דין. אבל חטא תאוה של אכילה ושתיה, מי נקי מזה? ולכן "וכל ישראל ישמעו ויראו".  

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages