ד"ר ניסן נצר ז"ל - לפרשת ויצא

1 view
Skip to first unread message

אוריאל פרנק

unread,
Nov 8, 2021, 3:41:16 AM11/8/21
to
2. הקלטת ד"ר ניסן נצר פרשת ויצא תשע"ו: לחם וגלידה     [גירסה נוספת, דומה מאוד: ד"ר ניסן נצר פרשת ויצא תש"פ]
3. הקלטת ד"ר ניסן נצר פרשת ויצא תשע"ט: משכורת וחינם
4. פינות "נצר לשונך", כגון על "מָנָה אַחַת אַפָּיִם", "עין בעין" ו"מעת לעת"
6. פרסומים נוספים שלו מוזכרים כאן
7. פינות "מענה לשון" של ד"ר ניסן נצר בגיליון "מעט מן האור" כונסו כנראה בספרו "עברית של שבת"

דברים לזכרו:

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages