לשון על קצה הלשון

Contact owners and managers
lashon-al-kze-halashon@googlegroups.com

Description

לשון על קצה הלשון - מעט הערות ושאלות לשוניות בלשון מקורותינו היהודיים

A taste of notes about the Hebrew Language

Language

Hebrew (United States)

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners and managers
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group owners and managers
can post
Anyone on the web
can join group