แจกคาถาบูชาเทวดาประจำวันเกิดครับ

13 views
Skip to first unread message

Tamonwan Naka

unread,
Jun 3, 2011, 12:27:36 AM6/3/11
to mz3...@googlegroups.com, naymi...@googlegroups.com, dividin...@googlegroups.com, pales...@googlegroups.com, sar-khos...@googlegroups.com, co...@googlegroups.com, it...@googlegroups.com, alymo...@googlegroups.com, mesra_ka...@googlegroups.com, esco...@googlegroups.com, la...@googlegroups.com, sherwo...@googlegroups.com, krune...@googlegroups.com, hrc...@googlegroups.com, moms-work...@googlegroups.com, hava...@googlegroups.com, necne...@googlegroups.com, ganhe-c...@googlegroups.com, free-opp...@googlegroups.com, frankfur...@googlegroups.com, women...@googlegroups.com, jnm...@googlegroups.com, mdrs...@googlegroups.com, jno...@googlegroups.com, evimizi...@googlegroups.com, ah...@googlegroups.com, geyik-m...@googlegroups.com, perfect-...@googlegroups.com, fo...@googlegroups.com, jav...@googlegroups.com, jav...@googlegroups.com, jav...@googlegroups.com, jav...@googlegroups.com, jav...@googlegroups.com, jav...@googlegroups.com, neg...@googlegroups.com, jav...@googlegroups.com, jav...@googlegroups.com, jav...@googlegroups.com, neg...@googlegroups.com, jav...@googlegroups.com, dolc...@googlegroups.com, tu-club-...@googlegroups.com, nadaqu...@googlegroups.com, yclsa-e...@googlegroups.com, extra...@googlegroups.com, extra...@extragrupogranada.tk, ere-tel...@googlegroups.com, yellowf...@googlegroups.com, el...@googlegroups.com, lka...@googlegroups.com, exalumnos...@googlegroups.com, phagener...@googlegroups.com, yq...@googlegroups.com, bluet...@googlegroups.com, al3...@googlegroups.com, asd...@googlegroups.com, tamecom...@googlegroups.com, royala...@googlegroups.com, al...@googlegroups.com, n-...@googlegroups.com, melekle...@googlegroups.com, chenna...@googlegroups.com, gro...@googlegroups.com, slack-u...@googlegroups.com, qay...@googlegroups.com, br-m...@googlegroups.com, topshot...@googlegroups.com, je-ta...@googlegroups.com, gaseda...@googlegroups.com, iyi-in...@googlegroups.com, dunkin...@googlegroups.com, azo...@googlegroups.com, soc.geneal...@googlegroups.com, zadl...@googlegroups.com, soc.genealo...@googlegroups.com, ss...@googlegroups.com, genealog...@googlegroups.com, soc.genealo...@googlegroups.com, peerag...@googlegroups.com, christe-e...@googlegroups.com, genealogy-...@googlegroups.com, soc.geneal...@googlegroups.com, se...@googlegroups.com, soc.geneal...@googlegroups.com, tmg-...@googlegroups.com, anaatas...@googlegroups.com, tatw...@googlegroups.com, sam...@googlegroups.com, alkhoba...@googlegroups.com, rehberli...@googlegroups.com, bbrryve...@googlegroups.com, lv...@googlegroups.com, abowal...@googlegroups.com, e7s...@googlegroups.com, adult-sin...@googlegroups.com, datin...@googlegroups.com, amr...@googlegroups.com, asia-f...@googlegroups.com, do-you-wan...@googlegroups.com

  ๏ฟฝ๏ฟฝะป๏ฟฝะจ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝะคาถาบูชาป๏ฟฝะจ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝิด

 

๏ฟฝ๏ฟฝะป๏ฟฝะจ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝะคาถาบูชาพ๏ฟฝะป๏ฟฝะจ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝิด ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิด๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝอค๏ฟฝ๏ฟฝิด

๏ฟฝัน๏ฟฝาทิต๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝัน๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝัน๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝัน๏ฟฝุธ(๏ฟฝ๏ฟฝาง๏ฟฝัน/๏ฟฝ๏ฟฝาง๏ฟฝืน)  ๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสบ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝัน๏ฟฝุก๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

 

 

 

 


                             1. ๏ฟฝิด๏ฟฝัน๏ฟฝาทิต๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝะป๏ฟฝะจ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝเนต๏ฟฝ

                                ๏ฟฝาถ๏ฟฝ๏ฟฝวด๏ฟฝูช๏ฟฝ  ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝิช ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝุต ๏ฟฝ๏ฟฝ  ๏ฟฝ  (๏ฟฝวด๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ๏ฟฝ)

                                          ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอคาถ๏ฟฝ  ๏ฟฝ๏ฟฝะน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยณ๏ฟฝ๏ฟฝลง๏ฟฝูป ๏ฟฝ๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

                                        

 

 

                                                                                                             

 

 


                                       2. ๏ฟฝิด๏ฟฝัน๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ  ๏ฟฝ๏ฟฝะป๏ฟฝะจ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาต๏ฟฝ

                                          ๏ฟฝาถ๏ฟฝ๏ฟฝวด๏ฟฝูช๏ฟฝ  ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ   (๏ฟฝวด๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ๏ฟฝ)

                                          ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอคาถ๏ฟฝ          ๏ฟฝ๏ฟฝะท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝแบก ๏ฟฝ๏ฟฝาง ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะพัน

                                               

 

 

 

 

 

 


                                      3. ๏ฟฝิด๏ฟฝัน๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝะป๏ฟฝะจ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสน๏ฟฝ

                                          ๏ฟฝาถ๏ฟฝ๏ฟฝวด๏ฟฝูช๏ฟฝ  ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝัง ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝัง๏ฟฝ (๏ฟฝวด๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ๏ฟฝ)

                                          ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอคาถ๏ฟฝ  ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

                                                                           

 

 

      ๏ฟฝ๏ฟฝะป๏ฟฝะจ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝะคาถาบูชาป๏ฟฝะจ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝิด

 

 

 

 


                                      4. ๏ฟฝิด๏ฟฝัน๏ฟฝุท๏ฟฝ(๏ฟฝ๏ฟฝาง๏ฟฝัน) ๏ฟฝ๏ฟฝะป๏ฟฝะจ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาต๏ฟฝ

                                          ๏ฟฝาถ๏ฟฝ๏ฟฝวด๏ฟฝูช๏ฟฝ  ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝัต ๏ฟฝุท๏ฟฝ (๏ฟฝวด๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ๏ฟฝ)

                                          ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอคาถ๏ฟฝ  ๏ฟฝ๏ฟฝะน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยณ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝุท๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสก๏ฟฝูน๏ฟฝูญ๏ฟฝ๏ฟฝ

                                         

 

 

 

 

 

 


                                      5. ๏ฟฝิด๏ฟฝัน๏ฟฝุท๏ฟฝ(๏ฟฝ๏ฟฝาง๏ฟฝืน) ๏ฟฝ๏ฟฝะป๏ฟฝะจ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

                                          ๏ฟฝาถ๏ฟฝ๏ฟฝวด๏ฟฝูช๏ฟฝ  ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝุท ๏ฟฝัน ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ (๏ฟฝวด๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ๏ฟฝ)

                                          ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอคาถ๏ฟฝ  ๏ฟฝ๏ฟฝะน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยณ๏ฟฝ๏ฟฝิก๏ฟฝ่นดิน ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝาง๏ฟฝ

                                         

 

 

 

 

 


                                     

                                      6. ๏ฟฝิด๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสบ๏ฟฝ๏ฟฝ  ๏ฟฝ๏ฟฝะป๏ฟฝะจ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝาธ๏ฟฝ

                                          ๏ฟฝาถ๏ฟฝ๏ฟฝวด๏ฟฝูช๏ฟฝ  ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ (๏ฟฝวด๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ๏ฟฝ)

                                          ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอคาถ๏ฟฝ  ๏ฟฝ๏ฟฝะน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยณ๏ฟฝ๏ฟฝึง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

 

 

 

 

 

 

  ๏ฟฝ๏ฟฝะป๏ฟฝะจ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝะคาถาบูชาป๏ฟฝะจ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝิด

 

 

 

 


                                      7. ๏ฟฝิด๏ฟฝัน๏ฟฝุก๏ฟฝ๏ฟฝ  ๏ฟฝ๏ฟฝะป๏ฟฝะจ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาง๏ฟฝำพึง

                                          ๏ฟฝาถ๏ฟฝ๏ฟฝวด๏ฟฝูช๏ฟฝ  ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ (๏ฟฝวด๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ๏ฟฝ)

                                          ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอคาถ๏ฟฝ  ๏ฟฝ๏ฟฝะพุท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาต๏ฟฝาด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

                                     

 

 

 

 

 

 


                                      8. ๏ฟฝิด๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ  ๏ฟฝ๏ฟฝะป๏ฟฝะจ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาง๏ฟฝาค๏ฟฝรก

                                          ๏ฟฝาถ๏ฟฝ๏ฟฝวด๏ฟฝูช๏ฟฝ  ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ (๏ฟฝวด๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ๏ฟฝ)

                                          ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอคาถ๏ฟฝ  ๏ฟฝ๏ฟฝะน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยณ๏ฟฝอด๏ฟฝัก๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝาง๏ฟฝอด๏ฟฝุณ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสต๏ฟฝ๏ฟฝ

 

 

 

 

๏ฟฝากสนใจดูดวง๏ฟฝะต๏ฟฝอนาค๏ฟฝ

 

๏ฟฝ๏ฟฝิก๏ฟฝ๏ฟฝ  ๏ฟฝูก๏ฟฝวง  ๏ฟฝำน๏ฟฝยต๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝัน ๏ฟฝ๏ฟฝอน ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝิด ๏ฟฝวง๏ฟฝ๏ฟฝ 149 ๏ฟฝาท ๏ฟฝ็นค๏ฟฝาค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝลง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยน๏ฟฝึง๏ฟฝุณ

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ  ๏ฟฝวง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ  ๏ฟฝ๏ฟฝาน ๏ฟฝาค๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรง๏ฟฝาน ๏ฟฝาค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝาด๏ฟฝอง๏ฟฝาค๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝำนวน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

 

    สน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ. 02-9500782๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 086-7840872 ๏ฟฝ๏ฟฝอด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

 

๏ฟฝ๏ฟฝาต๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ็นก๏ฟฝ๏ฟฝรบ๏ฟฝวน๏ฟฝ๏ฟฝาน

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝุก๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอง

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาถ๏ฟฝ๏ฟฝ ในทุก๏ฟฝ๏ฟฝ่งท๏ฟฝ๏ฟฝีง๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝอญ

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages