కొత్తపల్లి పత్రిక నవంబరు 2014 సంచిక వెలువడింది!

2 views
Skip to first unread message

narayana sarma

unread,
Nov 2, 2014, 5:53:50 AM11/2/14
to kottapalli
మిత్రులారా!

బొమ్మలు వేయటంలో కష్టం కారణంగా కొత్తపల్లి అక్టోబరు సంచిక వెలువడలేదు. క్షమించాలి.
నవంబరు సంచిక ఈరోజే విడుదలైంది.  మీరు దానిని http://kottapalli.in/2014/11/welcome వద్ద చూడవచ్చు.
సాయంత్రానికి పత్రిక డౌన్లోడు లింకును అందుబాటులోకి తేగలం.

నమస్కారాలతో,
నారాయణ
సంపాదకుడు, కొత్తపల్లి
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages