కొత్తపల్లి 97వ సంచిక (ఫిబ్రవరి 2018) విడుదలైంది!

2 views
Skip to first unread message

Narayana Sarma

unread,
Feb 23, 2018, 9:11:28 AM2/23/18
to kottapalli
మిత్రులారా!
కొత్తపల్లి పత్రిక ఫిబ్రవరి 2018 సంచిక ఆలస్యంగా, ఈరోజునే విడుదలైంది.
పిల్లలు, పరీక్షలు, సమయాభావాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, మార్చి సంచికని వీలైనంత త్వరగా విడుదల చేయాలని అనుకుంటున్నాము. 
మీరు పత్రికని ఎప్పటి మాదిరే కొత్తపల్లి సైటులో‌ చూడవచ్చు. 
సందర్శించండి: http:/kottapalli.in/2018/02/welcome
PDF ప్రతి కోసం సందర్శించండి:  http://kottapalli.in/2018/02/download
ఇంతకాలంగా కొత్తపల్లిని ఆదరిస్తున్న మీకందరికీ ధన్యవాదాలు!

-నారాయణ
సంపాదకుడు, కొత్తపల్లి.
--
-Narayana sarma G.V.
 Editor, Kottapalli
 e-mail  :  te...@kottapalli.in
 Mobile :  9490180695

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages