కొత్తపల్లి సెప్టెంబరు 2016 సంచిక విడుదలైంది!

4 views
Skip to first unread message

Narayana Sarma

unread,
Sep 11, 2016, 1:57:29 AM9/11/16
to kottapalli
మిత్రులారా,
కొత్తపల్లి సెప్టెంబరు2016 సంచిక విడుదలైంది.  మీరు ఎప్పటిమాదిరే దాన్ని http://kottapalli.in/2016/09/welcome వద్ద చదవవచ్చు.
http://kottapalli.in/2016/09/download వద్ద పిడియఫ్ ప్రతిని డౌన్లోడు చేసుకొని తీరిగ్గా చదువుకోవచ్చు.

పత్రికను ఆదరిస్తున్న మీకందరికీ ధన్యవాదాలతో,
నారాయణ--
-Narayana sarma G.V.
 Editor, Kottapalli
 e-mail  :  te...@kottapalli.in
 Mobile :  9490180695

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages