కొత్తపల్లి పత్రిక 103 వ సంచిక (జనవరి-ఫిబ్రవరి 2019) వెలువడింది!

7 views
Skip to first unread message

narayana sarma

unread,
Feb 11, 2019, 7:54:55 AM2/11/19
to kottapalli
మిత్రులారా!

కొత్తపల్లి పత్రిక జనవరి-ఫిబ్రవరి 2019 సంయుక్త సంచిక ఆలస్యంగా, ఈరోజే విడుదలైంది.
మీరు దానిని ఎప్పటి మాదిరే https://kottapalli.in/2019/02/welcome వద్ద చూడవచ్చు.
పత్రిక పిడియఫ్ ప్రతిని https://kottapalli.in/2019/02/download నుండి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
పత్రిక ప్రతులను ఆర్డర్ చేసేందుకు, చందాలు కట్టేందుకు సందర్శించండి: http://instamojo.com/kottapalli

పత్రికను ఆదరిస్తున్న మీకందరికీ ధన్యవాదాలతో

నారాయణ శర్మ
సంపాదకుడు.

--
పిల్లలకు తెలుగు కథల ప్రపంచాన్ని అందించండి. కొత్తపల్లి (http://kottapalli.in) ని సందర్శించండి.
Kotttapalli Prachuranalu,
1-127/A, Chennekothapalli,
Ananthapuramu District,
Andhra Pradesh- 515101
Ph (O) : 7702877670
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages