కొత్తపల్లి ఏప్రియల్ 2015 సంచిక వెలువడింది!

8 views
Skip to first unread message

narayana sarma

unread,
Apr 15, 2015, 5:57:52 AM4/15/15
to kottapalli
మిత్రులారా!

కొత్తపల్లి ఏప్రియల్ 2015 సంచిక విడుదలైంది.  మీరు దాన్ని http://kottapalli.in/2015/04/welcome  వద్ద చూడవచ్చు.

ఈ కొత్తపల్లి పిడియఫ్ ప్రతిని కూడా ఎప్పటి మాదిరే http://kottapalli.in/2015/04/download ద్వారా డౌన్‌లోడు చేసుకోవచ్చు.

పత్రికను ఆదరిస్తున్న మీకు ధన్యవాదాలు.
.
-నారాయణ,
Editor


--
మీ బడులకు, మిత్రులకు, మీ ఊరి గ్రంథాలయాలకు  కొత్తపల్లి ముద్రిత ప్రతులను బహూకరించండి! వివరాలకై సంప్తతించండి: 7702877670
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages