కొత్తపల్లి పత్రిక సెప్టెంబరు 2014 సంచిక వెలువడింది!

3 views
Skip to first unread message

Narayana Sarma

unread,
Sep 6, 2014, 9:00:39 AM9/6/14
to kottapalli, Hymavathy Aduri
మిత్రులారా!
మీ అందరి ఆశీస్సులతో  కొత్తపల్లి పత్రిక సెప్టెంబరు 2014 సంచిక వెలువడింది. దాన్ని మీరు http://kottapalli.in/09/2014/welcome వద్ద చదవవచ్చు.
పత్రిక ప్రతిని డౌన్లోడు చేసుకునేందుకు, ఈ పుస్తకంగా చదువుకునేందుకు  సందర్శించండి: http://kottapalli.in/09/2014/download

పత్రికను ఆదరిస్తున్న మీకందరికీ గురుపూజోత్సవ శుభాకాంక్షలతో

నారాయణ
కొత్తపల్లి బృందం.


--
తెలుగులో అన్నీ నేర్చుకోవచ్చు... ఇంగ్లీషుకూడా!
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages