కొత్తపల్లి డిసెంబరు సంచిక వెలువడింది!

11 views
Skip to first unread message

Narayana Sarma

unread,
Dec 14, 2016, 2:29:36 AM12/14/16
to kottapalli
మిత్రులారా!
కొత్తపల్లి డిసెంబరు 2016 సంచిక వెలువడింది!‌  మీరు దానిని http://kottapalli.in/2016/12/welcome వద్ద సందర్శించవచ్చు.
http://kottapalli.in/2016/12/Download నుండి సంచిక పిడియఫ్ ప్రతిని డౌన్‌లోడు చేసుకోవచ్చు.

Happy Reading!
కొత్తపల్లి బృందం


--
-Narayana sarma G.V.
 Editor, Kottapalli
 e-mail  :  te...@kottapalli.in
 Mobile :  9490180695

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages