కొత్తపల్లి పత్రిక డిసెంబరు 2015 సంచిక వెలువడింది!

2 views
Skip to first unread message

Narayana Sarma

unread,
Dec 10, 2015, 4:42:29 AM12/10/15
to kottapalli
మిత్రులారా!

కొత్తపల్లి పత్రిక డిసెంబరు 2015 సంచిక వెలువడింది! మీరు దానిని ఎప్పటి మాదిరే http://kottapalli.in/2015/12/welcome వద్ద సందర్శించవచ్చు.

http://kottapalli.in/2015/12/download నుండి దాన్ని డౌన్‌లోడు చేసుకోవచ్చు కూడాను!

పత్రికను అభిమానిస్తున్న మీకందరికీ ధన్యవాదాలతో,

నారాయణ
కొత్తపల్లి బృందం.


--
ఈనెల 18 నుండి 27 వరకు జరగనున్న హైదరాబాదు పుస్తక ప్రదర్శనలో కొత్తపల్లి స్టాలును సందర్శించండి!
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages