นายไขเคว็ดบ้านโคกหม้อ /เพลงกล่อมเด็ก เพลงกล่อมลูก

7 views
Skip to first unread message

ดาว

unread,
Aug 11, 2007, 3:23:39 PM8/11/07
to กลุ่มเขียนข้าว
เพลงกล่อมเด็ก เพลงกล่อมลูก
http://www.oknation.net/blog/khokmaw/2007/07/20/entry-1

วิถีชาวบ้าน "คำสอนหญิง" : วาทกรรมแยบเย้าลูกสาวไทยใต้ในวรรณกรรมมุขปาฐะ
เพลงร้องเรือ- เพลงกล่อมลูกของภาคใต้
http://www.oknation.net/blog/khokmaw/2007/07/27/entry-1

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages