Indkaldelse til generalforsamling for KBK for 2019

6 views
Skip to first unread message

Thomas Bostrup

unread,
Feb 17, 2019, 3:23:38 PM2/17/19
to kbk-p...@googlegroups.com

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for Københavns Brætspilsklub tirsdag den 12. marts 2019 kl. 18.10 i klubbens lokale, Jagtvej 59B, kld. th., 2200 København N. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent (styrer ordet) og referent (tager referat) 
2. Dirigenten konstaterer 
om generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtægterne og om den er beslutningsdygtig. 
3. Formandens beretning 
4. Godkendelse af årsregnskab 
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse: 

a) Valg af kasserer
b) Valg af formand
c) Valg af næstformand
d) Valg af to menige bestyrelsesmedlemmer 
e) Valg af bestyrelsessuppleant

7. Valg af revisor 
8. Fastsættelse af det kommende års kontingent, herunder gebyr for kontant indbetaling (dvs. anden betalingsmåde end via PBS) 
9. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen er der almindelig spilaften.

 

 

På bestyrelsens vegne

 

Thomas Bostrup

Formand


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages